Nowy Testament Popowski-Wojciechowski

Ewangelia Jana

Rozdział 3

1. Był zaś człowiek z faryzeuszów, Nikodem (na) imię mu, przywódca Judejczyków.  2. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy że od Boga przyszedłeś (jako) nauczyciel. Nikt bowiem (nie) może tych znaków czynić, które ty czynisz, jeśli nie byłby Bóg z nim.  3. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Amen, amen mówię ci. jeśli nie ktoś zostanie zrodzony z góry1, nie może zobaczyć Królestwa Boga.  4. Mówi do niego Nikodem: Jak może człowiek zostać zrodzony starcem będąc? Czy może do łona matki jego drugi (raz) wejść i zostać zrodzonym?  5. Odpowiedział Jezus: Amen, amen mówię ci, jeśli nie ktoś zostanie zrodzony z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Boga.  6Zrodzone z ciała ciałem jest, i zrodzone z Ducha duchem jest.  7Nie dziw się, że rzekłem ci: Trzeba (wam) zrodzonym zostać z góry2.  8Wiatr3 gdzie chce dmie, i głos jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i gdzie odchodzi. Tak jest każdy zrodzony z Ducha.  9. Odpowiedział Nikodem i rzekł mu: Jak może to stać się?  10. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Ty jesteś nauczyciel Izraela i tego nie wiesz?  11Amen, amen mówię ci, że co wiemy, mówimy, i co ujrzeliśmy, poświadczamy, i świadectwa naszego nie przyjmujecie.  12Jeśli ziemskie powiedziałem wam i nie wierzycie, jak, jeśli powiem wam niebieskie, uwierzycie?  13I nikt (nie) wstąpił do nieba, jeśli nie (ten) z nieba (który zstąpił), Syn Człowieka.  14I jako Mojżesz wywyższył węża na pustkowiu, tak wywyższonym zostać trzeba Synowi Człowieka,  15aby każdy wierzący w niego miał życie wieczne.  16Tak bowiem umiłował Bóg świat, że Syna jednorodzonego dał, aby każdy wierzący w niego nie zginął, ale miał życie wieczne.  17Nie bowiem wysłał Bóg Syna na świat, aby osądził4 świat, ale aby wybawiony został świat przez niego.  18Wierzący w niego nie jest sądzony5; zaś nie wierzący już osądzony5 został, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Boga.  19To zaś jest sąd6, że światło przyszło na świat i umiłowali ludzie raczej ciemność niż światło, był(y) bowiem ich złymi czyny.  20Każdy bowiem bezwartościowe robiący nienawidzi światła i nie przychodzi do światła, aby nie ujawnione zostały czyny jego7.  21Zaś czyniący prawdę przychodzi do światła, aby stały się widoczne jego czyny, że w Bogu (są)8 zdziałane.  22. Po tym przyszedł Jezus i uczniowie jego do Judei ziemi, i tam przebywał z nimi i zanurzał.  23. Był zaś i Jan zanurzający w Ainon blisko Salem, bo wody liczne były tam, i przybywali i byli zanurzani.  24. Jeszcze nie bowiem był wrzucony do strażnicy Jan.  25. Stała się więc dysputa od uczniów Jana z Judejczykiem o oczyszczaniu (się).  26. I przyszli do Jana i powiedzieli mu: Rabbi, (ten) który był z tobą poza Jordanem, któremu ty zaświadczyłeś, oto ten zanurza i wszyscy przychodzą do niego.  27. Odpowiedział Jan i rzekł: Nie może człowiek brać ani jednego, jeśli nie będzie dane mu z nieba.  28. Sarni wy mi świadczycie, że powiedziałem, [że]: Nie jestem ja Pomazańcem, ale że: Wysłany jestem przed niego.  29. Mający pannę młodą panem młodym jest. Zaś przyjaciel pana młodego, stojący i słuchający jego, radością raduje się z głosu pana młodego. Ta więc radość moja wypełniona jest.  30. Tamtemu trzeba wzrastać, mi zaś stawać się mniejszym.  31. Z góry przychodzący ponad wszystkimi jest. Będący z ziemi z ziemi jest i z ziemi mówi. Z nieba przychodzący [ponad wszystkimi jest,]  32. co ujrzał i usłyszał to świadczy, i świadectwa jego nikt nie przyjmuje.  33. (Ten), (który przyjął) jego świadectwo, opieczętował9, że Bóg prawdomówny jest.  34. Którego bowiem wysłał Bóg, słowa Boga mówi. nie bowiem z miary10 daje Ducha.  35. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w rękę jego.  36. Wierzący w Syna ma życie wieczne. Zaś nieuległy Synowi nie zobaczy życia, ale gniew Boga pozostaje na nim. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Copyright Oficyny Wydawniczej „Vocatio”

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org