Nowy Testament na współczesny język polski, 1991

List do Galacjan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 41 lub 44 lata).
Czas:
49 lub 52 r. po Chr.
Miejsce:
Antiochia.
Cel:
Podkreślenie prawdy, że usprawiedliwienie, obiecane jeszcze przed nadaniem Prawa, oraz rozwój duchowego życia stają się udziałem grzesznika wyłącznie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa.
Temat:
Usprawiedliwienie jest sprawą wiary.

Rozdział 1

1. Ja, Paweł, apostoł nie z upoważnienia jakiegoś człowieka, ale powołany bezpośrednio przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który obudził go ze śmierci do życia,  2. a także wszyscy bracia, którzy są ze mną, posyłamy ten list do zborów w Galacji;  3. niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzą was łaską i pokojem.  4. To Chrystus ofiarował swoje życie za nasze winy, aby wyrwać nas z mocy zła, które teraz panuje na świecie. Dokonał tego zgodnie z wolą Boga, naszego Ojca.  5. Chwała mu na wieki wieków. Tak niech się stanie!  6. Dziwię się, że tak łatwo odchodzicie od Boga, który w swej dobroci powołał was ze względu na Chrystusa i skłaniacie się do innej ewangelii,  7. a przecież nie ma żadnej innej ewangelii. Są natomiast między wami jacyś wichrzyciele, którzy chcą wypaczyć Ewangelię Chrystusa.  8. Lecz choćbym ja sam, a nawet anioł z nieba, głosił ewangelię inną od tej, którą wam przekazałem, niech będzie wyklęty!  9. Tak powiedziałem i powtarzam: jeśliby ktoś głosił wam inną ewangelię niż ta, którą przyjęliście, niech będzie wyklęty!  10. Co to znaczy? Czy nie chcę sobie zjednać ludzi, czy Boga? Czy szukam uznania u ludzi? No cóż, gdybym chciał podobać się ludziom, to nie byłbym sługą Chrystusa.  11. Bracia, oznajmiam wam, że Ewangelia, którą głoszę, nie jest wymysłem ludzkim.  12. Nie przyjąłem jej od ludzi ani nikt mnie jej nie nauczył, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus.  13. Słyszeliście chyba, jak kiedyś postępowałem, gdy byłem wyznawcą religii żydowskiej; fanatycznie prześladowałem i niszczyłem Kościół Boży,  14. w spełnianiu praktyk religijnych przewyższałem wielu rówieśników, moich rodaków i byłem żarliwym zwolennikiem tradycji ojców.  15. Ale Bóg w swojej dobroci wybrał mnie i powołał, zanim przyszedłem na świat; on raczył  16. objawić im swego Syna, abym między narodami głosił Dobrą Nowinę o nim. Nie zasięgałem więc rady u nikogo.  17. ani nie udałem się w podróż do Jerozolimy, do tych, którzy wcześniej niż ja byli apostołami, lecz spędziłem pewien czas w Arabii, a potem znów wróciłem do Damaszku.  18. Dopiero po trzech latach wybrałem się do Jerozolimy, aby zapoznać się z Piotrem i byłem u niego piętnaście dni.  19. Nie spotkałem tam jednak innych apostołów oprócz Jakuba, brata naszego Pana.  20. Bóg mi świadkiem, że to, co wam piszę, jest prawdą.  21. Potem udałem się do Syrii i Cylicji.  22. W Judei wyznawcy Chrystusa nie znali mnie jednak osobiście,  23. wiedzieli tylko ze słyszenia, że "ten, co nas kiedyś prześladował, teraz szerzy wiarę, którą kiedyś zwalczał".  24. I oddawali cześć Bogu za to, co ze mną uczynił. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1991

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org