Nowy Testament na współczesny język polski, 1991

List do Filipian

Autor:
Apostoł Paweł (pisał do wspólnoty założonej 10 lat wcześniej).
Czas:
Ok. 61 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Podziękowanie za partnerstwo w głoszeniu dobrej nowiny.
Temat:
Chrystus to prawdziwe życie, służba to owocny trud, przeciwności to składowa sukcesu, śmierć to przybycie na spotkanie z Panem – utęsknione, ostateczne i rozciągające się na wieki.

Rozdział 1

1. Paweł i Tymoteusz do wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa oraz do biskupów i diakonów w Filippi.  2. Niech Bóg, nasz Ojciec i Jezus Chrystus, nasz Pan, obdarza was łaską i pokojem.  3. Kiedy tylko o was myślę, dziękuję mojemu Bogu  4. i zawsze, gdy się modlę, z radością modle się za was wszystkich,  5. ponieważ od pierwszej chwili aż dotąd razem ze mną bierzecie udział w głoszeniu Ewangelii.  6. Jestem pewien, że Bóg rozpoczął wśród was swoje wielkie dzieło; on tez doprowadzi je do celu - do dnia przyjścia Jezusa Chrystusa.  7. To zrozumiałe, że tak właśnie o was wszystkich myślę, bo was kocham całym sercem. Wy wszyscy razem ze mną doznajecie tej samej łaski, bez względu na to, czy jestem w więzieniu, czy też bronię Ewangelii i utwierdzam ją.  8. Bóg mi świadkiem, że tęsknię za wami wszystkimi z głębi serca, oddanego Chrystusowi Jezusowi.  9. Modlę się też o to, aby wasza miłość coraz bardziej się wzbogacała na drodze poznania i doświadczenia.  10. W ten sposób będziecie umieli wybierać to, co słuszne, a gdy przyjdzie Chrystus, zastanie was czystych i bez skazy.  11. Dzięki Chrystusowi Jezusowi życie wasze przyniesie dobry owoc na chwałę i cześć Boga.  12. Chcę, bracia, abyście widzieli, że to, co mnie spotkało, przyczyniło się do jeszcze większego rozpowszechnienia Ewangelii,  13. bo cała gwardia cesarska i wszyscy inni dowiedzieli się, że zostałem uwięziony za sprawę Chrystusa.  14. Większość naszych współwyznawców, pod wrażeniem mego uwięzienia, zaczęła z jeszcze większą śmiałością, bez obawy głosić Słowo Boże.  15. Niektórzy wprawdzie szermują wieścią o Chrystusie mnie na przekór, z powodu osobistych ambicji, inni zaś w dobrej wierze.  16. Jedni robią to z miłości, bo wiedzą, że moim zadaniem jest obrona Ewangelii,  17. drudzy dla własnej korzyści, a nie z czystych pobudek opowiadają o Chrystusie; myślą, że w ten sposób uczynią mój pobyt w więzieniu jeszcze cięższym.  18. I cóż z tego? Cieszy mnie, że tak wiele mówi się o Chrystusie, mniejsza o to, 1 czy z fałszywych czy ze szczerych pobudek. A mnie to jednak sprawia radość,  19. bo jestem pewny, że czeka mnie wyzwolenie dzięki waszym modlitwom i pomocy, jaką mi daje Jezus Chrystus przez swojego Ducha.  20. Bardzo tego pragnę i mam nadzieję, że nie będę musiał niczego się wstydzić, ale jak zawsze, tak i teraz, jawnie, całym sobą przyczynię się do większego uwielbienia Chrystusa, czy to swoim życiem, czy śmiercią.  21. Dla mnie życie - to Chrystus, a śmierć - to zysk.  22. Chociaż dzięki dłuższemu życiu mógłbym coś pożytecznego zrobić, nie wiem, na co się zdecydować;  23. i jedno, i drugie mnie pociąga; chciałbym umrzeć i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze,  24. ale ze względu na was lepiej, żebym jeszcze żył.  25. Wiem z całą pewnością, że pozostanę z wami wszystkimi tak długo, jak będzie trzeba dla waszego rozwoju i radości, która płynie z wiary.  26. Tak więc, gdy znowu się u was zjawię, będziecie mieli więcej powodów do dumy ze mnie, dzięki Chrystusowi Jezusowi.  27. Tylko postępujcie zgodnie z Ewangelią Chrystusa, abym wiedział, że trwacie w jedności Ducha i jednomyślnie, z ewangeliczną ufnością, toczycie wspólną walkę bez względu na to, czy przyjdę i zobaczę się z wami, czy nieobecny, usłyszę tylko wiadomości od was.  28. Nie dajcie się niczym zastraszyć przeciwnikom, wasza odwaga będzie dla nich zapowiedzią zagłady, a dla was ocalenia, ocalenia przez Boga.  29. Chrystus dał wam przywilej nie tylko wierzyć w niego, ale i cierpieć dla niego.  30. Toczycie bowiem tę samą walkę, co ja, której kiedyś byliście świadkami, a o czym teraz słyszycie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1991

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org