Nowy Testament na współczesny język polski, 1991

I List do Tesaloniczan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 43 lata).
Czas:
Ok. 51 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt.
Cel:
Zachęcenie wierzących do wytrwałego trzymania się zasad chrześcijańskiego życia, wyjaśnienie sprawy zmartwychwstania oraz okoliczności powtórnego przyjścia Jezusa.
Temat:
Powtórne przyjście Pana Jezusa dniem zwycięstwa dla wierzących.

Rozdział 1

1. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do wspólnoty wierzących w Tesalonice, dla których Bóg jest Ojcem, a Jezus Chrystus - Panem; Łaska wam i pokój.  2. Dziękujemy Bogu za was wszystkich, nigdy nie zapominając o was w modlitwach.  3. Zawsze też wobec Boga, naszego Ojca, wspominamy waszą żarliwą wiarę, niestrudzoną miłość i wytrwałą nadzieję na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa.  4. Bracia, to pewne, że Bóg was ukochał i wybrał,  5. bo nasza Ewangelia, którą głosiliśmy z wielką siłą przekonania, oddziaływała na was nie tylko przez Słowo, ale też przez moc Ducha Świętego. Sami zresztą wiecie, jak pracowaliśmy wśród was i dla was.  6. Zaczęliście żyć tak, jak my, naśladując Chrystusa, bo chociaż doznajecie wielu cierpień, przyjęliście treść Ewangelii z radością, jaką daje Duch Święty.  7. Dlatego staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Grecji.  8. To za waszą sprawą Słowo Pańskie rozbrzmiewa nie tylko w Macedonii i Grecji, ale wszędzie, dokąd sięga wieść o waszej wierze w Boga, tak, że już nie ma potrzeby o tym mówić.  9. Ludzie sami opowiadają, w jaki sposób nas przyjęliście, jak porzuciliście bałwochwalstwo i nawróciliście się, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu I   10. i oczekiwać przyjścia z niebios jego Syna, Jezusa. Bóg wyrwał go śmierci, a on ratuje nas od grożącego nam sądu Bożego. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1991

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org