Nowy Testament na współczesny język polski, 1991

List do Hebrajczyków

Autor:
Misjonarz i duszpasterz nieznany z imienia.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Nieznane. (Być może napisany w Italii do Żydów w Ziemi Izraela lub w Ziemi Izraela do Żydów w Italii).
Cel:
Przekonanie wierzących o wyjątkowości Jezusa Chrystusa i odwiedzenie ich od myśli o powrocie do Starego Przymierza.
Temat:
Jezus Chrystus ostatecznym objawieniem Boga.

Rozdział 1

1. W dawnych czasach Bóg często i w różny sposób mówił za pośrednictwem proroków do naszych praojców;  2. lecz w tych ostatnich czasach przemówił do nas przez Syna. Przez niego Bóg stworzył wszechświat i wszystko oddał mu w dziedzictwo.  3. W nim jaśnieje majestat samego Boga i on jest wyrazem jego istoty. On to swoim potężnym Słowem utrzymuje wszechświat, on też, gdy dokonał oczyszczenia nas z grzechów, zasiadł na wysokościach po prawicy Boga.  4. Przez to okazał się potężniejszy od aniołów i odziedziczył imię, które przewyższa imiona anielskie.  5. Do żadnego z aniołów nie powiedział Bóg: Ty jesteś moim Synem, ja dzisiaj dałem ci życie. I jeszcze: Będę dla niego Ojcem, On będzie dla mnie Synem.  6. A gdy sprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddadzą hołd wszyscy aniołowie Boży.  7. O aniołach zaś mówi: On sprawia, że anioły stają się jak wicher, a jego słudzy - jak płomień ognia.  8. O Synu natomiast: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, a twe królewskie berło włada sprawiedliwie.  9. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię oliwą jak na wesele, wyróżniając cię spośród towarzyszy.  10. I: Ty, Panie, na początku położyłeś fundamenty Ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk.  11. One przeminą, ale ty trwasz wiecznie. Wszyscy się starzeją jak zużyta szata,  12. A ty ich zwiniesz jak opończę i zmienisz, jak się zmienia odzież. Ty jednak jesteś zawsze ten sam,  13. Do żadnego z aniołów nie powiedział nigdy: Zasiądź po prawicy mojej, dopóki twoich wrogów nie rzucę ci do nóg.  14. Kim są więc aniołowie? Wszyscy oni są duchami, które służą Bogu, a on posyła ich do tych, którzy mają uczestniczyć w zbawieniu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1991

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org