Nowy Testament na współczesny język polski, 1991

I List Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Ostrzeżenie wierzących przed odstępcami podważającymi prawdę o Boskości i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa.
Temat:
Zbawcza jedność wierzącego z Jezusem, prawdziwym człowiekiem, Bogiem i życiem wiecznym.

Rozdział 1

1. Piszemy do was o Słowie życiodajnym, które istniało od początku. Słyszeliśmy to Słowo, zobaczyliśmy je na własne oczy, oglądaliśmy je, a nawet dotknęliśmy go rękami.  2. Życie więc stało się widzialne, a my ujrzeliśmy je i jako jego świadkowie oznajmiamy wam: to życie wieczne było u Ojca i stało się dla nas widzialne.  3. To, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, ogłaszamy wam, abyście i wy mieli społeczność z nami. Ta nasza społeczność łączy nas z Ojcem i jego Synem, Jezusem Chrystusem.  4. Piszemy do was o tym, aby nasza wspólna radość osiągnęła pełnię.  5. Ogłaszamy wam orędzie, które usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa: Bóg jest światłem i nie ma w nim żadnej ciemności.  6. Jeżeli twierdzimy, że mamy społeczność z nim, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą.  7. Jeżeli jednak chodzimy w tym świetle, którym jest sam Bóg, pozostajemy w społeczności ze sobą, a krew Jezusa, jego Syna oczyszcza nas ze wszystkich grzechów.  8. Jeżeli twierdzimy, że nie mamy grzechów, zwodzimy samych siebie i jesteśmy dalecy od prawdy.  9. Jeżeli wyznajemy swoje grzechy, to wierny i sprawiedliwy Bóg przebaczy nam grzechy i oczyści nas ze wszystkich nieprawości.  10. Jeżeli twierdzimy, że nie popełniliśmy grzechu, zadajemy kłam samemu Bogu i sprzeniewierzamy się jego Słowu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1991

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org