Nowy Testament na współczesny język polski, 1991

III List Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Prośba o przyjęcie misjonarzy i o wyprawienie ich w dalszą drogę.
Temat:
Współpraca na rzecz prawdy.

Rozdział 1

1. Ja, Prezbiter, który cię naprawdę kocham, piszę do ciebie, miły Gajuszu, ten list.  2. Kochany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i żebyś był zdrów, stosownie do tego, jak ci się wiedzie pod względem duchowym.  3. Bardzo się ucieszyłem, gdy przybyli tu bracia i potwierdzili, że trwasz w prawdzie i żyjesz prawdą.  4. Nic nie cieszy mnie więcej jak to, gdy słyszę, że moje dzieci żyją prawdą.  5. Kochany, jesteś wierny w swoich posługach dla braci, także tych, którzy wydają się obcy.  6. Tu, w naszej społeczności wierzących, poświadczyli oni twoją miłość. Dobrze zrobisz, jeśli ich wyprawisz w dalszą drogę, jak przystoi przed Bogiem.  7. Podjęli oni tę podróż dla sprawy Chrystusa i nie przyjmują żadnej pomocy od pogan.  8. My, chrześcijanie, powinniśmy więc popierać takich braci, bo w ten sposób stajemy się współpracownikami dzieła prawdy.  9. Napisałem do Kościoła krótki list, ale Diotrefes, który kocha władzę w Kościele, nie liczy się ze mną.  10. Dlatego, gdy będę u was, wygarnę mu wszystko, co robi: rozsiewa złośliwe plotki o nas i jeszcze mało mu tego, bo nie tylko sam nie przyjmuje braci z drogi, ale przeszkadza tym, którzy by ich chcieli przyjąć i wyrzuca ich z Kościoła!  11. Kochany, miej zawsze przed sobą dobry wzór, a nie zły. Kto czyni dobro, ten należy do Boga, kto czyni zło, ten Boga nie zna.  12. O Demetriuszu wszyscy mówią dobrze, a potwierdza to sama prawda. Ja też to potwierdzam, a sam wiesz, że moje świadectwo jest zgodne z prawdą.  13. Miałbym jeszcze wiele do napisania, ale nie chcę pisać piórem i atramentem.  14. Spodziewam się bowiem, że się wkrótce zobaczymy, a wtedy będziemy rozmawiać osobiście. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1991

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org