Nowy Testament na współczesny język polski, 1991

List Judy

Autor:
Juda, brat Pański.
Czas:
Ok. 65 r. po Chr.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ostrzeżenie wierzących przed fałszywymi nauczycielami.
Temat:
Walka o wiarę.

Rozdział 1

1. Juda, sługa Jezusa Chrystusa i brat Jakuba, pisze ten list do powołanych, ukochanych przez Boga Ojca, a ocalonych przez Jezusa Chrystusa.  2. Miłosierdzie, pokój i miłość niech was napełnią obficie.  3. Kochani! Z całą gorliwością pragnąłem do was napisać o naszym wspólnym zbawieniu, dlatego też pisząc wzywam was do walki o wiarę, która raz na zawsze została przekazana wierzącym.  4. Wkradli się bowiem między was jacyś ludzie od dawna napiętnowani wyrokiem potępienia, bezbożnicy, którzy łaskę naszego Boga trwonią, żyjąc w rozpuście; w ten sposób odżegnują się od naszego jedynego władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.  5. Chcę zatem wam przypomnieć, chociaż to wszystko wiecie, że Pan najpierw wyzwolił lud z niewoli w Egipcie, potem jednak wytracił tych, którzy nie dochowali mu wierności.  6. Aniołów natomiast, którzy wyłamali się ze swojej pierwotnej sfery i opuścili swoje miejsce, trzyma on w ciemnicy więzionych na wieki aż do wielkiego Dnia Sądu.  7. Tak samo Sodoma i Gomora oraz sąsiednie miasta, gdy nurzały się w rozpuście i pożądały cieleśnie istot anielskich, stały się odstraszającym przykładem kary wiecznego ognia.  8. Mimo takiej przestrogi niektórzy ulegają urojeniom, hańbią ciało, znieważają Pana i obrażają istoty niebiańskie.  9. A przecież Archanioł Michał, gdy toczył bój z diabłem o ciało Mojżesza, nie wydał wyroku potępienia, lecz rzekł: Niech Pan cię ukarze!  10. Tacy ludzie znieważają to, czego w istocie nie znają, a co poznali, kierując się naturalnym popędem jak nierozumne zwierzęta, prowadzi ich do zguby.  11. Biada im! Zeszli bowiem na drogę Kaina, za przykładem Bileama dla pieniędzy pogrążyli się w błędach, jak buntowniczy Kore skazali się na zgubę.  12. Oni przynoszą hańbę naszym ucztom miłości, obżerając i tucząc się bezwstydnie. Są oni jak chmury bez deszczu pędzone przez wiatry, jak drzewa, co nie przynoszą owoców, całkowicie obumarłe i wykorzenione,  13. jak wzburzone fale na morzu, pieniące się ich podłymi uczynkami, zbłąkane gwiazdy; Bóg przeznaczył dla nich wieczny mrok.  14. Prorokował też o nich w siódmym pokoleniu po Adamie Henoch: Oto idzie Pan z tysiącznymi zastępami swoich świętych,  15. aby tych wszystkich bezbożników postawić przed sądem i wymierzyć karę za niegodziwe postępowanie i za wszystkie harde słowa, jakie ci bezbożni grzesznicy wypowiedzieli przeciw Bogu.  16. Oni to ustawicznie narzekają na swój los, ulegają własnym żądzom, są bezczelni w słowach i schlebiają innym dla swoich korzyści.  17. Kochani! Wy jednak pamiętajcie o tym, co zapowiedzieli apostołowie naszego Pana, Jezusa Chrystusa.  18. Mówili oni, że w czasach ostatecznych pojawią się szydercy, ulegający swoim grzesznym namiętnościom.  19. To są ludzie wywołujący rozłamy, posłuszni swoim popędom, a nie Duchowi Bożemu.  20. Wy jednak, moi mili, umacniajcie się na fundamencie waszej najświętszej wiary i módlcie się z natchnienia Ducha Świętego.  21. Trwajcie w Bożej miłości i oczekiwaniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który w swoim miłosierdziu obdarzy was życiem wiecznym.  22. Zachowajcie współczucie dla tych, którzy wątpią,  23. innych ratujcie, wyrywając z ognia, a tym, których dręczy lęk okażcie litość. Odrzućcie ze wstrętem nawet szatę, która okrywa grzeszne ciało.  24. Temu, który was może ustrzec przed upadkiem tak, abyście bez nagany z radością stanęli przed jego pełnym chwały obliczem,  25. samemu Bogu, naszemu Zbawcy, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, od wieków, teraz i po wszystkie wieki. Amen. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1991

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org