Przekład Nowego Świata, 1997

II Księga Samuela

Autor:
Natan, Gad oraz inni autorzy i redaktorzy na przestrzeni wieków (na co może wskazywać 1Krn 29:29-30).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1010-960 r. p. Chr., tj. od śmierci Saula do schyłku rządów Dawida; (2) mniejsze jednostki literackie mogą pochodzić z opisywanego okresu, o dalszych redakcjach świadczy np. 1Sm 27:6.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie Bożego działania w życiu i panowaniu Dawida.
Temat:
Działanie Boga w Izraelu za pośrednictwem Dawida.

Rozdział 1

1. A po śmierci Saula, gdy Dawid już wrócił po pobiciu Amalekitów, mieszkał Dawid w Ciklag dwa dni.  2. I oto trzeciego dnia jakiś mężczyzna szedł z obozu od Saula, z rozdartymi szatami i z prochem na głowie; a gdy przyszedł do Dawida, od razu padł na ziemię i tak leżał.  3. A Dawid odezwał się do niego: ”Skąd przybywasz?” Ten mu odrzekł: ”Uszedłem z obozu Izraela”.  4. I Dawid powiedział jeszcze do niego: ”Jak to się stało? Opowiedz mi, proszę”. Wtedy on rzekł: ”Lud pierzchnął z bitwy, a wielu z ludu padło, tak iż pomarli; również Saul i Jonatan, jego syn, ponieśli śmierć”.  5. Wówczas Dawid rzekł do młodzieńca, który mu to opowiadał: ”Skąd wiesz, że poniósł śmierć Saul, a także Jonatan, jego syn?”  6. Na to młodzieniec, który do niego mówił, rzekł: ”Przypadkowo znalazłem się na górze Gilboa, a tam Saul podpierał się na swej włóczni; i oto dosięgli go powożący rydwanami oraz konni.  7. Gdy się odwrócił i mnie zobaczył, zawołał mnie, a ja rzekłem: ʼOto jestem!ʼ  8. I odezwał się do mnie: ʼKim jesteś?ʼ Odpowiedziałem mu: ʼJestem Amalekitąʼ.  9. Wtedy rzekł: ʼStań, proszę, nade mną i mnie dobij, bo chwycił mnie kurcz, gdyż cała moja dusza jest jeszcze we mnieʼ.  10. Stanąłem więc nad nim i go dobiłem, bo wiedziałem, że skoro już upadł, to nie będzie żył. Potem wziąłem diadem, który był na jego głowie, i bransoletę, którą miał na ramieniu, żeby je tutaj przynieść memu panu”.  11. Wówczas Dawid chwycił swe szaty i je rozdarł, i to samo uczynili wszyscy mężowie, którzy z nim byli.  12. I zaczęli zawodzić i płakać, i pościć aż do wieczora z powodu Saula i Jonatana, jego syna, i z powodu ludu JAHWE oraz domu Izraela, że padli od miecza.  13. I Dawid rzekł do młodzieńca, który mu to mówił: ”Skąd jesteś?” Ten odpowiedział: ”Jestem synem osiadłego przybysza. Amalekity”.  14. Wtedy Dawid rzekł mu: ”Jakże to, nie bałeś się wyciągnąć ręki, by zgładzić pomazańca Jehowy?”  15. Następnie Dawid zawołał jednego z młodzieńców i powiedział: ”Podejdź. Zadaj mu cios”. Ugodził go więc i on umarł.  16. A Dawid rzekł do niego: ”Wina za twoją krew niech będzie na twojej głowie, gdyż własnymi ustami złożyłeś świadectwo przeciwko sobie,” mówiąc: ʼJa dobiłem pomazańca JAHWEʼ”.  17. I Dawid zaintonował tę pieśń żałobną nad Saulem i Jonatanem, jego synem,  18. i powiedział, że synów judzkich należy uczyć ”Łuku”. Oto jest on zapisany w Księdze Jaszara:  19. ”Piękno, Izraelu, zabito na twoich wyżynach. Jakże padli mocarze!  20. Nie opowiadajcie o tym w Gat; nie obwieszczajcie tego na ulicach Aszkelonu, żeby się nie cieszyły córki Filistynów, żeby się wielce nie radowały córki nieobrzezanych.  21. Góry Gilboa, niech na was nie spadnie rosa ani deszcz, niech też nie będzie pól świętych danin; gdyż tam została splugawiona tarcza mocarzy, tarcza Saula, tak iż żadnej nie namaszczono oliwą.  22. Od krwi zabitych, od tłuszczu mocarzy nie odwracał się łuk Jonatana, a miecz Saula nie wracał bez powodzenia.  23. Saul i Jonatan, mili i przyjemni za życia, i w śmierci nie zostali rozdzieleni. Szybsi byli od orłów, potężniejsi od lwów.  24. Córki Izraela, płaczcie nad Saulem, który was wspaniale przyodział w szkarłat, który włożył złote ozdoby na waszą odzież.  25. Jakże padli mocarze pośród bitwy! Jonatan zabity na twoich wyżynach!  26. Jestem w udręce z powodu ciebie, mój bracie Jonatanie, byłeś mi bardzo miły. Twoja miłość była dla mnie cudowniejsza niż miłość kobiet.  27. Jakże padli mocarze i wniwecz się obrócił oręż wojenny! 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org