Przekład Nowego Świata, 1997

II Księga Królewska

Autor:
Autorzy i redaktorzy, kapłani i Lewici, kryjący się też za redakcją Księgi Powtórzonego Prawa. Tradycja żydowska wskazuje Jeremiasza.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 853-561 r. p. Chr., tj. od rządów Jehorama i Achazjasza do ułaskawienia Jehojachina; (2) redakcji Księgi: okres Jozjasza (640-609 r. p. Chr.), okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) lub perski (539-330 r. p. Chr.).
Miejsce:
Ziemie Izraela, Judy i Babilonii.
Cel:
Ukazanie narodowych skutków niewierności Bogu.
Temat:
Bóg konsekwentny w swoim planie zbawienia.

Rozdział 1

1. A po śmierci Achaba Moab zbuntował się przeciwko Izraelowi.  2. Tymczasem Achazjasz wypadł przez okratowanie swej komnaty na dachu, znajdującej się w Samarii, i zachorował. Wyprawił więc posłańców i rzekł im: ”Idźcie, zapytajcie Baal-Zebuba, boga Ekronu, czy wyzdrowieję po tej chorobie”.  3. Lecz anioł JAHWE rzekł do Eliasza Tiszbity: ”Wstań, wyjdź na spotkanie posłańcom króla Samarii i powiedz im: ʼCzyżby nie było Boga w Izraelu, że idziecie pytać Baal-Zebuba, boga Ekronu?  4. Oto więc, co powiedział JAHWE: ”Z łoża, na które wszedłeś, już nie zejdziesz, gdyż z całą pewnością umrzesz”ʼ”. I Eliasz odszedł.  5. Kiedy posłańcy wrócili do niego, od razu im rzekł: ”Czemuście wrócili?”  6. Powiedzieli mu więc: ”Jakiś mąż wyszedł nam na spotkanie i odezwał się do nas: ʼIdźcie, wróćcie do króla, który was posłał, i powiedzcie mu: ”Oto, co rzekł JAHWE:” ʼCzyżby nic było Boga w Izraelu, że posyłasz, by pytać Baal-Zcbuba, boga Ekronu? Toteż z łoża, na które wszedłeś, już nic zejdziesz, gdyż z całą pewnością umrzeszʼ”ʼ”.  7. Wówczas rzekł do nich: ”Jak wyglądał mąż, który wyszedł wam na spotkanie i powiedział wam te słowa?”  8. Odrzekli mu: ”Mąż ten miał szatę z sierści, biodra zaś miał opasane skórzanym pasem”. On natychmiast powiedział: ”To Eliasz Tiszbita”.  9. I posłał do niego dowódcę pięćdziesięciu wraz z jego pięćdziesiątką. Kiedy ten do niego przyszedł, oto siedział on na szczycie góry. Rzekł mu więc: ”Mężu prawdziwego Boga, król powiedział: ʼMasz zejść”ʼ.  10. Lecz Eliasz odezwał się i rzekł do owego dowódcy pięćdziesięciu: ”Jeżeli ja jestem mężem Bożym, niech z niebios spadnie ogień i pochłonie ciebie oraz twoją pięćdziesiątkę”. I spadł z niebios ogień, i pochłonął go wraz z jego pięćdziesiątką.  11. Toteż znowu wysłał do niego innego dowódcę pięćdziesięciu z jego pięćdziesiątką. A ten odezwał się i rzekł mu: ”Mężu prawdziwego Boga, oto, co powiedział król: ʼMasz szybko zejśćʼ”.  12. Lecz Eliasz, odpowiadając, rzekł do nich: ”Jeżeli ja jestem mężem prawdziwego Boga, niech z niebios spadnie ogień i pochłonie ciebie oraz twoją pięćdziesiątkę”. I spadł z niebios ogień Boży, i pochłonął go wraz z jego pięćdziesiątką.  13. I znowu wysłał trzeciego dowódcę pięćdziesięciu z jego pięćdziesiątką. Lecz ów trzeci dowódca pięćdziesięciu wszedł na górę i przyszedłszy, padł przed Eliaszem na kolana, i zaczął go błagać o łaskę i mówić do niego: ”Mężu prawdziwego Boga, proszę, niech moja dusza oraz dusza tych pięćdziesięciu sług twoich będzie droga w twych oczach.  14. Oto spadł z niebios ogień i pochłonął obu poprzednich dowódców pięćdziesięciu wraz z ich pięćdziesiątkami, ale teraz niech moja dusza będzie droga w twoich oczach”.  15. Wówczas anioł JAHWE przemówił do Eliasza: ”Zejdź z nim. Nie bój się go”. On więc wstał i poszedł z nim do króla.  16. Potem rzekł do niego: ”Oto, co powiedział JAHWE: ʼPonieważ wyprawiłeś posłańców, by pytali Baal-Zebuba, boga Ekronu – czyżby nie było w Izraelu Boga, o którego słowo należy pytać? – więc z łoża, na które wszedłeś, już nie zejdziesz, gdyż z całą pewnością umrzeszʼ”.  17. I ten w końcu umarł, zgodnie ze słowem JAHWE, które wyrzekł Eliasz; a w jego miejsce zaczął panować Jehoram, w drugim roku Jehorama, syna Jehoszafata, króla Judy, gdyż nie miał on syna.  18. Pozostałych zaś rzeczy, które uczynił Achazjasz, czyż nie opisano w księdze dziejów królów Izraela? 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org