Przekład Nowego Świata, 1997

Pieśń nad Pieśniami

Autor:
Salomon i jego pieśniarze (?) oraz późniejsi redaktorzy.
Czas:
960-931 r. p. Chr. z późniejszymi redakcjami.
Miejsce:
Izrael.
Cel:
Zachęta do przeżywania miłości małżeńskiej.
Temat:
Piękno miłości małżeńskiej.

Rozdział 1

1. Najznakomitsza pieśń, Salomona:  2. ”Niech mnie całuje pocałunkami swych ust, gdyż twoje przejawy czułości są lepsze niż wino.  3. Dobry jest zapach twych olejków. Imię twe jest jak wylewany olejek. To dlatego umiłowały cię dziewczęta.  4. Pociągnij mnie ze sobą; pobiegnijmy. Król wprowadził mnie do swych wewnętrznych komnat! Radujmy się i weselmy tobą. Wspominajmy o twych przejawach czułości bardziej niż o winie. Słusznie cię miłują.  5. ”Czarna jestem, lecz pełna wdzięku, córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru, a zarazem jak płótna namiotowe Salomona.  6. Nie patrzcie na mnie, że jestem śniada, gdyż ujrzało mnie słońce. Rozgniewali się na mnie synowie mej matki; kazali mi strzec winnic, chociaż ja nie strzegłam swej własnej winnicy.”  7. ”Powiedzże mi, ty, którego umiłowała moja dusza, gdzie pasiesz, gdzie dajesz trzodzie leżeć w południe. Czemuż miałabym się stać podobna do niewiasty spowitej w żałobę wśród stad należących do twoich towarzyszy?”  8. ”Jeżeli sama nie wiesz, najpiękniejsza z niewiast, to pójdź śladami trzody i paś swe koźlęta przy szałasach pasterzy”.  9. ”Do mojej klaczy w rydwanach faraona przyrównałem ciebie, towarzyszko moja.  10. Twe policzki są pełne wdzięku wśród warkoczy, twoja szyja w sznurze koralików.  11. Sprawimy ci złote kółka ze srebrnymi guzami”.  12. ”Dopóki król jest przy swym okrągłym stole, mój szpikanard wydaje swój zapach.  13. Woreczkiem mirry jest dla mnie mój miły; spędzi noc między moimi piersiami.  14. Kiścią henny jest dla mnie mój miły, pośród winnic En-Gedi”.  15. ”Oto jesteś piękna, towarzyszko moja. Oto jesteś piękna. Oczy twoje są jak oczy gołębi”.  16. ”Oto jesteś piękny, mój miły, i przyjemny. Nasze łoże zaś jest z listowia.  17. Belkami naszego wspaniałego domu są cedry, a naszymi krokwiami – drzewa jałowcowe. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org