Przekład Nowego Świata, 1997

Księga Jeremiasza

Autor:
Jeremiasz, Baruch oraz inni nieznani autorzy i redaktorzy (Jr 36:32; 51:64).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń i datowanych mów: 627-586 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: po 562 r. p. Chr.
Miejsce:
Jerozolima, ziemia Judy, nieokreślone miejsca zesłania.
Cel:
Ukazanie nieuchronności upadku narodu zbuntowanego przeciw Bogu.
Temat:
Bóg w obliczu nieodwracalnego zepsucia człowieka i tworzonych przez niego instytucji.

Rozdział 1

1. Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, jednego z kapłanów, którzy byli w Anatol w ziemi Beniamina;  2. do niego doszło słowo JAHWE za dni Jozjasza, syna Amona, króla Judy, w trzynastym roku jego panowania.  3. I dochodziło jeszcze za dni Jehojakima, syna Jozjasza, króla Judy, aż do końca jedenastego roku Sedekiasza, syna Jozjasza, króla Judy, dopóki Jerozolima nie poszła na wygnanie w miesiącu piątym.  4. I doszło do mnie słowo JAHWE, mówiące:  5. ”Zanim cię ukształtowałem w łonie matki, znałem cię, a zanim jeszcze wyszedłeś z łona, uświęciłem cię. Uczyniłem cię prorokiem dla narodów”.  6. Ja zaś rzekłem: ”Ach, Wszechwładny Panie, Jehowo! Oto właściwie nie umiem mówić, bo jestem tylko chłopcem”.  7. I JAHWE odezwał się do mnie: ”Nie mów: ʼJestem tylko chłopcemʼ. Lecz do wszystkich, do których cię poślę, masz iść; i wszystko, co ci nakażę, masz mówić.  8. Nie lękaj się ich twarzy, bo ʼja jestem z tobą, by cię wyzwolićʼ – brzmi wypowiedź JAHWE”.  9. Wtedy JAHWE wyciągnął rękę i dotknął nią moich ust. Potem JAHWE rzekł do mnie: ”Oto włożyłem swe słowa w twoje usta.  10. Patrz, ustanowiłem cię dzisiaj nad narodami i nad królestwami, by wykorzeniać i rozwalać, i niszczyć, i burzyć, by budować i sadzić”.  11. I jeszcze doszło do mnie słowo JAHWE, mówiące: ”Co widzisz, Jeremiaszu? ”Rzekłem więc: ”Widzę odrośl drzewa migdałowego”.  12. A JAHWE powiedział do mnie: ”Dobrze widziałeś, bo ja czuwam w związku z moim słowem, żeby je spełnić”.  13. I po raz drugi doszło do mnie słowo JAHWE, mówiące: ”Co widzisz?” Odrzekłem: ”Widzę szeroki kocioł, pod który się dmie, a jego otwór jest odwrócony od północy”.  14. Na to JAHWE powiedział mi: ”Od północy rozpęta się nieszczęście przeciw wszystkim mieszkańcom tej ziemi.  15. Bo ʼoto ja wzywam wszystkie rodziny królestw północyʼ – brzmi wypowiedź Jehowy; ʼi przybędą, i każdy z nich umieści swój tron u wejścia do bram, Jerozolimy i naprzeciw wszystkich jej murów dookoła, i naprzeciw wszystkich miast Judy.  16. I zapowiem im swe sądy nad całą ich niegodziwością, jako że mnie opuścili i sprawiają, iż wznosi się dym ofiarny dla innych bogów, i kłaniają się dziełom swoich rąkʼ.  17. ”Ty zaś przepasz swe biodra i wstań, i powiedz im to wszystko, co ci nakazałem. Nie popadaj w przerażenie z ich powodu, żebym cię nie przyprawił o przerażenie przed nimi.  18. Lecz oto ja uczyniłem cię dzisiaj warownym miastem i żelazną kolumną, i miedzianymi murami przeciw całej tej ziemi, przeciw królom Judy, przeciw jej książętom, przeciw jej kapłanom i przeciw ludowi tej ziemi. ”  19. I będą z tobą walczyć, ale cię nie przemogą, bo ʼja jestem z tobą – brzmi wypowiedź JAHWE – by cię wyzwolićʼ ”. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org