Przekład Nowego Świata, 1997

Księga Ozeasza

Autor:
Ozeasz.
Czas:
Ok. 753-729 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Zapowiedź kary za łamanie przymierza i zapowiedź przyszłej odnowy całego Izraela.
Temat:
Nieuchronność kary za grzech i niezmienność Bożego planu.

Rozdział 1

1. Słowo JAHWE, które doszło do Ozeasza, syna Beeriego, za dni Uzzjasza, Jotama, Achaza, i Ezechiasza, królów Judy, oraz za dni Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego.  2. Oto początek słowa JAHWE danego za pośrednictwem Ozeasza; i JAHWE przemówił do Ozeasza: ”Idź, i weź sobie żonę rozpusty i dzieci rozpusty, ponieważ przez rozpustę ziemia niewątpliwie odwraca się od podążania za Jehową”.  3. Poszedł więc i pojął Gomor, córkę Diblaima, a ona stała się brzemienna i po pewnym czasie urodziła mu syna.  4. A JAHWE przemówił do niego: ”Nazwij go imieniem Jizreel, bo jeszcze chwilka, a dokonam rozrachunku z domem Jehu za przelewanie krwi w Jizreel oraz unicestwię władzę królewską domu Izraela.  5. I w owym dniu połamię łuk Izraela na nizinie Jizreel”.  6. I jeszcze raz stała się brzemienna, i urodziła córkę. A On rzekł do niego: ”Nazwij ją imieniem Lo-Ruchama, bo już więcej nie okażę miłosierdzia domowi Izraela, gdyż niechybnie ich oddalę.  7. Lecz domowi Judy okażę miłosierdzie i wybawię ich za sprawą JAHWE, ich Boga; ale nie wybawię ich za pomocą łuku ani miecza, ani wojny, koni ani jeźdźców”.  8. I w końcu odstawiła od piersi Lo-Ruchamę, a potem stała się brzemienna i urodziła syna.  9. Wówczas On rzekł: ”Nazwij go imieniem Lo-Ammi, gdyż nie jesteście moim ludem, a ja okażę, że nie jestem wasz.  10. ”A liczba synów Izraela będzie jak ziarnek piasku morskiego, których nie można zmierzyć ani policzyć. A w miejscu, w którym im mówiono: ʼNie jesteście moim ludemʼ, powie się im: ʼSynowie Boga żywegoʼ.  11. I synowie Judy oraz synowie Izraela zostaną zebrani w jedną całość, i ustanowią nad sobą jedną głowę, i wyjdą z tej ziemi, gdyż wielki będzie dzień Jizreela. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org