Przekład Nowego Świata, 1997

Księga Amosa

Autor:
Amos.
Czas:
Ok. 753 r. p. Chr. (w przedziale 760-740 r. p. Chr.), ok. 30 lat przed upadkiem Izraela.
Miejsce:
Betel.
Cel:
Zapowiedź sądu nad sąsiadami Izraela i nad samym Izraelem oraz wezwanie do opamiętania.
Temat:
Powszechna odpowiedzialność człowieka wobec Boga.

Rozdział 1

1. Słowa, które Amos, jeden z hodowców owiec w Tekoi, otrzymał w wizji dotyczącej Izraela za dni Uzzjasza, króla Judy, i za dni Jeroboama, syn Joasza, króla Izraela, dwa lata przed trzęsieniem ziemi.  2. I przemówił: ”JAHWE – z Syjonu zaryczy i z Jerozolimy wyda swój głos; i pastwiska pasterzy pogrążą się w żałobie, a szczyt Karmelu wyschnie”.  3. ”Oto, co rzekł JAHWE: ʼ ”Z powodu trzech buntów Damaszku i z powodu czterech nie cofnę tego – dlatego że młócili Gilead żelaznymi urządzeniami młockarskimi.  4. I na dom Chazaela ześlę ogień, który strawi wieże mieszkalne Ben-Hanada.  5. I połamię zasuwę Damaszku, i wytracę mieszkańców Bikat-Awen oraz dzierżącego berło z Bet Eden; a lud Syrii będzie musiał pójść na wygnanie do Kir” – powiedział JAHWEʼ.  6. ”Oto, co rzeki JAHWE: ʼ ”Z powodu trzech buntów Gazy i z powodu czterech nie cofnę tego – dlatego że poprowadzili na wygnanie wszystkich wygnańców, aby ich wydać Edomowi.  7. I na mur Gazy ześlę ogień, który strawi jej wieże mieszkalne.  8. I zgładzę mieszkańca Aszdodu oraz dzierżącego berło z Aszkelonu; i zawrócę swą rękę na Ekron, i poginą pozostali z Filistynów” – powiedział Wszechwładny Pan, JAHWEʼ.  9. ”Oto, co rzekł JAHWE: ʼZ powodu trzech buntów Tyru i z powodu czterech nie cofnę tego – dlatego że wydali Edomowi wszystkich wygnańców, a także dlatego, iż nie pamiętali o przymierzu braci.  10. I na mur Tyru ześlę ogień, który strawi jego wieże mieszkalneʼ.  11. ”Oto, co rzeki JAHWE: ʼZ powodu trzech buntów Edomu i z powodu czterech nie cofnę tego – dlatego że ścigał swego brata mieczem i zniweczył swe zmiłowania, a jego gniew rozszarpuje bezustannie; swoją furię zachowuje on bez końca.  12. I na Teman ześlę ogień, który strawi wieże mieszkalne Bocryʼ.  13. ”Oto, co rzekł JAHWE: ʼ ”Z powodu trzech buntów synów Ammona i z powodu czterech nie cofnę tego – dlatego że rozpruwali brzemienne w Gileadzie, aby poszerzyć swe terytorium.  14. I pod mur Rabby podłożę ogień, który strawi jej wieże mieszkalne, z sygnałem alarmowym w dniu bitwy, z nawałnicą w dniu wichury.  15. A ich król pójdzie na wygnanie, on wraz ze swymi książętami” – powiedział JAHWEʼ. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org