Przekład Nowego Świata, 1997

Księga Abdiasza

Autor:
Abdiasz.
Czas:
586-582 r. p. Chr. (po upadku Judy, przed upadkiem Edomu).
Miejsce:
(1) Zamieszkiwania adresatów: Edom; (2) powstania Księgi: jedno z miejsc rozproszenia ludności Judy.
Cel:
Zapowiedź sądu nad Edomem i zapowiedź odnowy Izraela.
Temat:
Pewność Bożej kary za niegodziwe postępowanie i pewność powodzenia Bożego planu zjednoczenia i powodzenia Izraela.

Rozdział 1

1. Wizja Abdiasza: Oto, co Wszechwładny Pan, JAHWE, powiedział o Edomie: ”Usłyszeliśmy wieść od JAHWE i posłany został wysłannik pomiędzy narody: ʼWstańcie, powstańmy do bitwy przeciw niemuʼ ”.  2. ”Oto małym cię uczyniłem pośród narodów. Jesteś bardzo wzgardzony.  3. Zwiodło cię zuchwalstwo twego serca, ciebie, który przebywasz w rozpadlinach urwistej skały, na wysokości, gdzie on mieszka, mówiąc w swym sercu: ʼKto mnie strąci na ziemię?ʼ  4. Choćbyś się usadowił wysoko jak orzeł, a twoje gniazdo było położone wśród gwiazd, strąciłbym cię stamtąd” – brzmi wypowiedź JAHWE.  5. ”Gdyby przyszli do ciebie złodzieje, gdyby nocą weszli łupieżcy, jak bardzo byłbyś zmuszony do milczenia? Czyż nie nakradliby tyle, ile by chcieli? Albo gdyby weszli do ciebie dokonujący winobrania, czyż nie zostawiliby jakichś resztek?  6. Jakże dokładnie przeszukano tych spośród Ezawa! Jakże wyszperano jego ukryte skarby!  7. Wysłali cię aż do granicy. Wszyscy mężowie związani z tobą przymierzem zwiedli cię. Ludzie żyjący z tobą w pokoju zyskali nad tobą przewagę. Jedzący z tobą pokarm zastawią na ciebie sieć jak na kogoś, kto nie ma rozeznania.  8. Czyż nie stanie się to w owym dniu?” – brzmi wypowiedź JAHWE. ”I wytracę mędrców z Edomu i rozeznanie z górzystego regionu Ezawa.  9. I przerażą się twoi mocarze. Temanie, każdy bowiem zostanie zgładzony z górzystego regionu Ezawa – w czasie rzezi.ʼ  10. Z powodu przemocy wobec twego brata Jakuba okryje cię hańba i zostaniesz zgładzony po czas niezmierzony.  11. W dniu, gdy stanąłeś na uboczu, w dniu, gdy obcy wzięli do niewoli jego wojsko i gdy cudzoziemcy wkroczyli w jego bramę, a o Jerozolimę rzucali losy, ty także byłeś jak jeden z nich.  12. ”A nie powinieneś się sycić tym widokiem w dniu swego brata, w dniu jego niedoli; i nie powinieneś się radować z powodu synów judzkich w dniu ich zguby; i nie powinieneś mieć wyniosłych ust w dniu ich udręki.  13. Nie powinieneś wkraczać w bramę mego ludu w dniu ich klęski. I ty nie powinieneś przyglądać się jego nieszczęściu w dniu jego klęski; i nie powinieneś wyciągać ręki po jego bogactwo w dniu jego klęski.  14. I nie powinieneś stać na rozstaju dróg, aby wytracić jego uciekinierów; i nie powinieneś wydać jego ocalałych w dniu udręki.  15. Bo blisko jest dzień JAHWE przeciwko wszystkim narodom. Jak ty uczyniłeś, tak zostanie uczynione tobie. Twój sposób traktowania wróci na twoją głowę.  16. Jak bowiem wy piliście na mojej świętej górze, tak wszystkie narody będą pić bezustannie. I będą pić i połykać, i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nic było.  17. ”A na górze Syjon będą ci, którzy uchodzą cało, i stanie się ona czymś świętym; i dom Jakuba weźmie w posiadanie to, co ma posiadać.  18. I dom Jakuba stanie się ogniem, a dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa jakby ścierniami; i podpalą ich, i strawią. A z domu Ezawa nikt nie ocaleje; bo tak powiedział JAHWE.  19. I wezmą w posiadanie Negeb, górzysty region Ezawa, i Szefelę – Filistynów. I wezmą w posiadanie pole Efraima i pole Samarii, a Beniamin weźmie w posiadanie Gilead.  20. A co się tyczy wygnańców z tego wału obronnego – do synów Izraela będzie należało to, co posiedli Kananejczycy aż po Carefat. A wygnańcy z Jerozolimy, którzy byli w Sefaradzie, wezmą w posiadanie miasta Negebu.  21. ”I wybawcy wejdą na górę Syjon, by osądzić górzysty region Ezawa; a władza królewska będzie należeć do JAHWE”. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org