Przekład Nowego Świata, 1997

Księga Micheasza

Autor:
Micheasz.
Czas:
Ok. 740-715 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Zapowiedź sądu, a następnie przebaczenia.
Temat:
Odnowa, do której droga wiedzie przez klęskę.

Rozdział 1

1. Słowo JAHWE, które za dni Jotama, Achaza, Ezechiasza – królów Judy – doszło do Micheasza z Moreszet i które on otrzymał w wizji dotyczącej Samarii i Jerozolimy:  2. ”Słuchajcie, wszystkie ludy; wytęż uwagę, ziemio i to, co cię napełnia, i niech Wszechwładny Pan, JAHWE, będzie przeciwko wam świadkiem, JAHWE ze swej świętej świątyni.  3. Bo oto JAHWE wyrusza ze swego miejsca i zstąpi, i podepcze wyżyny ziemi.  4. A góry stopnieją pod nim, niziny zaś się rozstąpią – jak wosk pod wpływem ognia, jak wody wylewane na strome miejsce.  5. ”Wszystko to z powodu buntu Jakuba, z powodu grzechów domu Izraela. Co jest buntem Jakuba? Czyż nie Samaria? A co jest wyżynami Judy? Czyż nie Jerozolima?  6. I uczynię z Samarii rumowisko na polu, miejsca na posadzenie winnicy; i wrzucę w dolinę jej kamienie, i obnażę jej fundamenty.  7. Wszystkie jej ryte wizerunki zostaną roztrzaskane, a wszystkie dary wręczone jej jako zapłata spłoną w ogniu; i wszystkie jej bożki obrócę w pustkowie. Bo zebrała je z rzeczy danych jako zapłata dla nierządnicy i obrócą się w rzecz daną jako zapłata dla nierządnicy”.  8. Dlatego będę zawodził i wył; będę chodził boso i nago. Zawodzeniem będę przypominał szakale, a żałością – strusice.  9. Bo zadany jej cios jest nieuleczalny; dosięgnął bowiem aż do Judy, plaga – aż do bramy mojego ludu, aż do Jerozolimy.  10. ”Nie rozpowiadajcie o tym w Gat; wcale nie płaczcie. ”W domu Afry tarzajcie się w prochu.  11. Przechodź, mieszkanko Szafiru, w haniebnej nagości. Mieszkanka Caananu nie wyruszyła. Zawodzenie Bet-Ecelu odbierze wam to, na czym stoi.  12. Bo mieszkanka Marotu oczekiwała dobra, lecz coś złego zstąpiło od JAHWE do bramy Jerozolimy.  13. Zaprzęgnij rydwan w rumaki, mieszkanko Lachisz. Była ona początkiem grzechu dla córy syjońskiej, ʼ bo w tobie znaleziono bunty Izraela. ʼ  14. Dlatego dasz pożegnalne dary dla Moreszet-Gat. Domy Achzibu były czymś zwodniczym dla królów Izraela.  15. Przyprowadzę jeszcze do ciebie, mieszkanko Mareszy, tego, kto wywłaszcza. Chwała Izraela dojdzie aż do Adullamu.  16. Zrób łysinę i ostrzyż się z powodu swych synów, którzy są niezwykłą rozkoszą. Zrób sobie szeroką łysinę, jak u orła, gdyż odeszli od ciebie na wygnanie”. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org