Przekład Nowego Świata, 1997

Księga Habakuka

Autor:
Habakuk.
Czas:
612-588 r. p. Chr. (czasy imperium neobabilońskiego, w Judzie panowanie Joasza i Sedekiasza).
Miejsce:
Ziemia Judy.
Cel:
Próba odpowiedzi, jak pogodzić Bożą pobłażliwość dla grzechu z Jego świętością.
Temat:
Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Rozdział 1

1. Wypowiedź proroka Habakuka – to, co oglądał w wizji.  2. Jak długo, JAHWE, mam wzywać pomocy, a ty nie wysłuchujesz? Jak długo będę wołać do ciebie o wsparcie wobec przemocy, a ty nie wybawiasz?  3. Czemuż to ukazujesz mi krzywdę i patrzysz na niedolę? I dlaczego jest przede mną złupienie oraz przemoc i dochodzi do kłótni, i toczy się spór?  4. Toteż prawo ogarnia drętwota i nigdy nie ukazuje się sprawiedliwość. Ponieważ niegodziwiec otacza prawego, sprawiedliwość ukazuje się spaczona.  5. ”Rozejrzyjcie się wśród narodów i zobaczcie, i wpatrujcie się zdumieni jeden w drugiego. Zdumiewajcie się, bo za waszych dni jest prowadzone działanie, w które nie uwierzycie, chociaż się o nim opowiada.  6. Oto bowiem wzbudzam Chaldejczyków, naród zawzięty i porywczy, który wyrusza na rozległe obszary ziemi, aby brać w posiadanie siedziby nie należące do niego.  7. Straszny jest i napawa przerażeniem. Sam z siebie ukazuje swą sprawiedliwość i swe dostojeństwo.  8. A konie jego są szybsze od lampartów i sroższe niż wilki wieczorem. Rumaki jego tupią o ziemię, jego rumaki przybywają z daleka; lecą jak orzeł śpieszący do żeru.  9. Cały nadciąga tylko po to, by stosować przemoc. Gromadzenie się ich twarzy jest jak wiatr wschodni, a jeńców zbiera niczym piasek.  10. Szydzi on sobie z królów, a wysocy urzędnicy są dla niego pośmiewiskiem. Śmieje się z każdej warowni; usypuje proch i ją zdobywa.  11. W owym czasie z pewnością będzie parł naprzód jak wicher i przetoczy się, i obciąży się winą. Ta jego moc pochodzi od jego boga”.  12. Czyż nie istniejesz od dawien dawna. Jehowo? Boże mój, Święty mój, ty nie umierasz. JAHWE, na sąd to ustanowiłeś; i ty, Skało, założyłeś to dla upomnienia.  13. Zbyt czyste masz oczy, aby spoglądać na zło; a na niedolę nie możesz patrzeć. Dlaczego więc patrzysz na postępujących zdradziecko, milczysz, gdy ktoś niegodziwy połyka bardziej prawego od siebie?  14. I dlaczego upodabniasz ziemskiego człowieka do ryb morskich, do stworzeń pełzających, którymi nikt nie rządzi?  15. Wszystkie je wydobył haczykiem; ciągnie je swoim niewodem i zbiera w swą sieć rybacką. Dlatego raduje się i weseli.  16. Dlatego składa ofiarę swemu niewodowi i kadzi dymem ofiarnym dla swej sieci rybackiej; bo dzięki nim jego porcja jest obficie nasączona oliwą, a jego pożywienie – zdrowe.  17. Czy dlatego opróżni swój niewód i czy ma stale zabijać narody, nie okazując współczucia? 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org