Przekład Nowego Świata, 1997

Księga Sofoniasza

Autor:
Sofoniasz.
Czas:
Ok. 640-609 r. p. Chr. (czasy odnowy za panowania Jozjasza).
Miejsce:
Judea.
Cel:
Zapowiedź sądu nad Judą i odnowy wśród narodów ziemi.
Temat:
Odnowa, nie kara, jest ostatecznym celem Boga.

Rozdział 1

1. Słowo JAHWE, które doszło do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za dni Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego:  2. ”Niechybnie położę kres wszystkiemu, co jest na powierzchni ziemi” – brzmi wypowiedź JAHWE.  3. ”Położę kres ziemskiemu człowiekowi i zwierzęciu. Położę kres stworzeniu latającemu pod niebiosami i rybom morskim, a także przyczynom potknięcia wraz z niegodziwcami i wytracę ludzi z powierzchni ziemi – brzmi wypowiedź JAHWE.  4. ”Wyciągnę też rękę przeciw Judzie i przeciw wszystkim mieszkańcom Jerozolimy i wytracę z tego miejsca tych, którzy pozostali Baalowi, ʼ imię kapłanów cudzoziemskich bogów wraz z kapłanami,  5. i tych, którzy na dachach kłaniają się zastępowi niebios, oraz tych, którzy się kłaniają, przysięgając JAHWE i przysięgając na Malkama;  6. również tych, którzy przestają podążać za Jehową i którzy już nie szukają JAHWE ani nie pytają o niego”.  7. Milczcie przed Panem Wszechwładnym, Jehową, bo bliski jest dzień JAHWE, bo JAHWE przygotował ofiarę; uświęcił swych zaproszonych.  8. ”I stanie się w dniu ofiary JAHWE, że zwrócę uwagę na książąt i synów królewskich, i na wszystkich noszących cudzoziemski strój.  9. I zwrócą uwagę na każdego, kto w tym dniu pnie się na podwyższenie, na tych, którzy dom swych panów napełniają przemocą i podstępem.  10. I w owym dniu brzmi wypowiedź JAHWE – dobiegnie odgłos krzyku od Bramy Rybnej i zawodzenie z drugiej dzielnicy, i wielki trzask od wzgórz.  11. Wyjcie, mieszkańcy Muchtesz, bo cały lud kupców został zmuszony do milczenia; wytracono wszystkich odważających srebro.  12. ”I w owym czasie starannie przeszukam z lampami Jerozolimę, i zwrócę uwagę na mężów gęstniejących na swych osadach, którzy powiadają w sercu: ʼJAHWE nie będzie czynił dobrze ani źleʼ.  13. I bogactwo ich zostanie wydane na splądrowanie, a ich domy staną się bezludnym pustkowiem. I pobudują domy, lecz nie będą w nich mieszkać; zasadzą też winnice, lecz nie będą z nich pili wina.  14. ”Bliski jest wielki dzień JAHWE. Bliski jest i ogromnie się śpieszy. Odgłos dnia JAHWE jest gorzki. Tam mocarz będzie krzyczał.  15. Dzień ów to dzień strasznego gniewu, dzień udręki i uciśnienia, dzień burzy i spustoszenia, dzień ciemności i pomroki, dzień chmur i gęstego mroku,  16. dzień rogu i sygnału alarmowego – przeciwko miastom warownym oraz przeciw wysokim basztom narożnym.  17. I sprawię udręka ludziom, i będą chodzili jak ślepi; bo zgrzeszyli przeciw JAHWE. I krew ich rozlana będzie jak proch, a trzewia – jak gnój.  18. Ani ich srebro, ani złoto nie zdoła ich uratować w dniu strasznego gniewu Jehowy; a ogień jego gorliwości strawi całą ziemię, gdyż zagładę, doprawdy straszliwą, sprowadzi on na wszystkich mieszkańców ziemi”. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org