Przekład Nowego Świata, 1997

Księga Malachiasza

Autor:
Malachiasz.
Czas:
Ok. 450 r. p. Chr.
Miejsce:
Judea.
Cel:
Obnażenie uchybień moralnych narodu i wezwanie do korekty.
Temat:
Życie w umiłowaniu Boga podstawą wszelkiego powodzenia.

Rozdział 1

1. Wypowiedź: Słowo JAHWE dotyczące Izraela, dane za pośrednictwem Malachiasza:  2. ”Umiłowałem was” – rzekł JAHWE. A wy powiedzieliście: ”Jakże to nas umiłowałeś? ””Czyż Ezaw nie był bratem Jakuba? ” – brzmi wypowiedź JAHWE. ”Ja zaś Jakuba umiłowałem,  3. a Ezawa znienawidziłem; i w końcu uczyniłem jego góry bezludnym pustkowiem, a jego dziedzictwo dałem szakalom pustyni”.  4. ”Ponieważ Edom wciąż mówi: ʼZostaliśmy roztrzaskani, ale powrócimy i odbudujemy spustoszone miejscaʼ, tak rzekł JAHWE Zastępów: ʼOni będą budować, lecz ja będę burzył. A ludzie na pewno ich nazwą ”krainą niegodziwości” oraz ”ludem, który JAHWE potępił po czas niezmierzony”.  5. I ujrzą to wasze oczy, i sami powiecie: ”JAHWE niech będzie wywyższany nad krainą Izraela”ʼ”.  6. ”ʼSyn szanuje ojca, a sługa – swego wielkiego pana. Skoro więc ja jestem ojcem, gdzież jest szacunek dla mnie? A skoro ja jestem Wielkim Panem, gdzież jest bojaźń przede mną? – rzekł JAHWE Zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. ”ʼA wy powiedzieliście: ”W jaki sposób wzgardziliśmy twoim imieniem? ”ʼ  7. ”ʼSkładając na moim ołtarzu splugawiony chlebʼ. ”ʼI powiedzieliście: ”W jaki sposób cię splugawiliśmy? ”ʼ”ʼPrzez to, że mówicie: ”Stołem JAHWE można wzgardzić”.  8. A gdy przynosicie na ofiarę ślepe zwierzę: ”To nic złego”. I gdy przynosicie zwierzę kulawe lub chore: ”To nic złego”ʼ”. ”Przyprowadź je, proszę, do swego namiestnika. Czy będzie miał w tobie upodobanie albo czy przyjmie cię życzliwie? ” – rzekł JAHWE Zastępów.  9. ”A teraz, proszę, ułagodźcie oblicze Boga, żeby nam okazał łaskę. Stało się to z waszej ręki. Czy kogokolwiek z was przyjmie życzliwie? – rzekł JAHWE Zastępów.  10. ”Któż spośród was zamknie drzwi? I nie będziecie zapalać ognia na moim ołtarzu za darmo. Nie mam w was upodobania – rzekł JAHWE Zastępów – i nie sprawia mi przyjemności dar ofiarny z waszej ręki”.  11. ”Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu moje imię będzie wielkie między narodami i w każdym miejscu będzie się wznosił dym ofiarny, memu imieniu będzie składany dar, czysty dar, bo moje imię będzie wielkie między narodami” – rzekł JAHWE Zastępów.  12. ”Ale wy mnie bezcześcicie, mówiąc: ”Stół JAHWE jest splugawiony, a owocem na nim, pokarmem, można wzgardzićʼ.  13. I powiedzieliście: ʼCóż za męka!ʼ, i z waszego powodu pogardliwie się na niego prycha” – rzekł JAHWE Zastępów. ”Przynieśliście zatem to, co zrabowane, jak również kulawe i chore; tak, przynieśliście w darze. Czy może mi sprawiać przyjemność coś z waszej ręki? ” – rzekł JAHWE.  14. ”Przeklęty ten, kto postępuje przebiegle i mając w swym stadzie samca, składa ślub, a ofiaruje JAHWE zwierzę mizerne. Ja bowiem jestem wielkim Królem – rzekł JAHWE Zastępów – a moje imię będzie budzić lęk między narodami”. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org