Przekład Nowego Świata, 1997

Ewangelia Mateusza

Rozdział 3

1. W owych dniach przyszedł Jan Chrzciciel, głosząc na pustkowiu judejskim  2. i mówiąc: ”Okazujcie skruchę, bo przybliżyło się królestwo niebios”.  3. To właśnie o nim powiedziano przez proroka Izajasza tymi słowy: ”Słuchajcie! Ktoś woła na pustkowiu: ʼPrzygotujcie drogę Jehowy! Prostymi czyńcie jego szlakiʼ ”  4. A tenże Jan miał odzież z sierści wielbłądziej i skórzany pas wokół lędźwi, pokarmem zaś jego były szarańcze oraz dziki miód.  5. Wtedy wychodziły do niego Jerozolima i cała Judea oraz cała kraina nad Jordanem  6. i ludzie byli przez niego chrzczeni w rzece Jordan, i otwarcie wyznawali swe grzechy.  7. Gdy ujrzał wielu faryzeuszy i saduceuszy przychodzących do chrztu, rzekł do nich: ”Pomiocie żmijowy, kto wam podsunął myśl, żeby uciekać przed nadchodzącym srogim gniewem?  8. Wydawajcie więc owoc odpowiadający skrusze,  9. a nie ośmielajcie się mówić sobie: ʼZa ojca mamy Abrahama. Bo powiadam wam, iż Bóg potrafi wzbudzić Abrahamowi dzieci z tych kamieni.  10. Siekiera już jest przyłożona do korzenia drzew; toteż każde drzewo, które nie wydaje wybornego owocu, ma zostać ścięte i wrzucone w ogień.  11. Ja wprawdzie chrzczę was wodą ze względu na waszą skruchę, ale ten, który przychodzi za mną, jest silniejszy niż ja; nie jestem godzien zdjąć mu sandałów. Ten będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem.  12. Ma on w ręce szuflę do odwiewania i całkowicie oczyści swe klepisko, i zbierze swą pszenicę do spichrza, ale plewy spali ogniem nieugaszonym”.  13. Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby zostać przez niego ochrzczonym.  14. Ale ten próbował go powstrzymać, mówiąc: ”To ja potrzebuję być ochrzczony przez ciebie, a ty przychodzisz do mnie?”  15. Odpowiadając, Jezus rzekł do niego: ”Niech tym razem tak będzie, bo w ten sposób przystoi nam wykonać wszystko, co prawe”. Wtedy on przestał go powstrzymywać.  16. Gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody; i oto niebiosa się otwarły, i on ujrzał przychodzącego nań ducha Bożego, zstępującego niczym gołąb.  17. Oto też rozległ się głos z niebios mówiący: ”To jest mój Syn, umiłowany, którego darzę uznaniem”. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org