Przekład Nowego Świata, 1997

Ewangelia Mateusza

Rozdział 7

1. ”Przestańcie osądzać, żebyście nie byli osądzeni;  2. bo jakim sądem osądzacie, takim będziecie osądzeni, i jaką miarą odmierzacie, taką wam odmierzą.  3. Czemu więc patrzysz na słomkę w oku twego brata, a nie bierzesz pod uwagę belki we własnym oku?  4. Albo jak możesz powiedzieć do swego brata: ʼPozwól mi wyjąć słomkę z twego okaʼ, gdy oto w twoim własnym oku jest belka?  5. Obłudniku! najpierw wyjmij belkę z własnego oka, a wtedy będziesz wyraźnie widział, jak wyjąć słomkę z oka swego brata.  6. ”Nie dawaj psom tego, co święte, ani nie rzucajcie swych pereł przed świnie, żeby ich czasem nie podeptały nogami, a obróciwszy się, nie poszarpały was.  7. ”Stale proście, a będzie wam dane; ciągle szukajcie, a znajdziecie; wciąż pukajcie, a będzie wam otworzone.  8. Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, i każdy, kto szuka, znajduje, i każdemu, kto puka, będzie otworzone.  9. Doprawdy, któryż człowiek wśród was, jeśli go syn poprosi o chleb, poda mu kamień?  10. Albo jeśli go poprosi o rybę – czyż poda mu węża?  11. Jeżeli więc wy, chociaż jesteście niegodziwi, umiecie dawać swym dzieciom dobre dary, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebiosach, da dobre rzeczy proszącym go!  12. ”Dlatego wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też im podobnie czyńcie; takie w istocie jest znaczenie Prawa i Proroków.  13. ”Wchodźcie przez ciasną bramę: gdyż szeroka i przestronna jest droga prowadząca do zagłady i wielu jest tych, którzy nią wchodzą,  14. natomiast ciasna jest brama i wąska droga prowadząca do życia i niewielu jest tych, którzy Ją znajdują.  15. ”Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami, którzy przychodzą do was w okryciu owczym, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.  16. Rozpoznacie ich po ich owocach. Czyż zbiera się z cierni winogrona albo z ostu figi?  17. Podobnie każde drzewo dobre wydaje owoc wyborny, ale każde drzewo spróchniałe wydaje owoc bezwartościowy;  18. drzewo dobre nie może rodzić owocu bezwartościowego ani nie może drzewo spróchniałe wydać owocu wybornego.  19. Każde drzewo nie wydające wybornego owocu zostaje ścięte i wrzucone w ogień.  20. Rzeczywiście więc rozpoznacie ich po ich owocach.  21. ”Nie każdy, kto do mnie mówi: ʼPanie, Panieʼ, wejdzie do królestwa niebios, Lecz tylko ten, kto wykonuje wolę mego Ojca, który jest w niebiosach.  22. Wielu mi powie w owym dniu: ʼPanie, Panie, czyśmy w twoim imieniu nie prorokowali i w twoim imieniu nie wypędzali demonów, i w twoim imieniu nie dokonywali potężnych dzieł?ʼ  23. Ale ja wtedy im wyznam: Nigdy was nie znałem! Odstąpcie ode mnie, czyniciele bezprawia.  24. ”Dlatego każdy, kto słyszy te moje słowa i wprowadza je w czyn, zostanie przyrównany do męża roztropnego, który zbudował swój dom na masywie skalnym.  25. i lunął deszcz, i przyszły potoki wody, i wiatry powiały i smagały ten dom, ale się nie zawalił, gdyż miał fundament na masywie skalnym.  26. Każdy zaś, kto słyszy te moje słowa, a nie wprowadza ich w czyn, będzie przyrównany do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.  27. I lunął deszcz, i przyszły potoki wody, i wiatry powiały, i uderzyły w ten dom, i się zawalił, a jego upadek był wielki”.  28. A gdy Jezus zakończył te słowa, skutek był taki, iż tłumy były niezmiernie zdumione jego sposobem nauczania;  29. bo nauczał ich jak ktoś mający władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org