Przekład Nowego Świata, 1997

I List do Koryntian

Rozdział 6

1. Czy ktoś z was, mając sprawę przeciwko drugiemu, śmie iść do sądu przed ludzi nieprawych, a nie przed świętych?  2. Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? a jeśli świat ma być przez was sądzony, to czy nie potraficie rozsądzać spraw bardzo błahych?  3. Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? Czemu zatem nie sprawy tego życia?  4. Jeśli więc istotnie macie do rozsądzenia sprawy tego życia, czyż sędziami czynicie ludzi, których w zborze uważa się za nic?  5. Mówię to, aby was zawstydzić. Czy to prawda, że nie ma wśród was ani jednego mądrego, który by potrafił rozsądzać między swymi braćmi,  6. lecz brat idzie z bratem do sądu, i to przed niewierzących?  7. Przecież już samo to oznacza dla was klęskę, że prowadzicie ze sobą procesy. dlaczego raczej nie pozwalacie się skrzywdzić? Dlaczego raczej nie pozwalacie się oszukać?  8. Wy natomiast krzywdzicie i oszukujecie, i to swych braci.  9. A czyż nie wiecie, że nieprawi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężczyźni utrzymywani do celów sprzecznych z naturą, ani mężczyźni kładący się z mężczyznami,  10. ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani rzucający obelgi, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.  11. A przecież takimi byli niektórzy z was. Ale zostaliście umyci, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście uznani za prawych w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa oraz duchem naszego Boga.  12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest korzystne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zagarnąć pod władzę.  13. Pokarmy dla brzucha, a brzuch dla pokarmów, ale Bóg obróci wniwecz i jedno, i drugie. Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan jest dla ciała.  14. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi swą mocą.  15. Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusowymi? Czy więc mam wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami nierządnicy? Przenigdy!  16. A czyż nie wiecie, że kto się złączył z nierządnicą, ten jest z nią jednym ciałem? Bo ”oboje”, mówi on, ”będą jednym ciałem”.  17. Ale kto się złączył z Panem, ten jest z nim jednym duchem.  18. Uciekajcie od rozpusty. Każdy inny grzech, który by człowiek popełnił, jest poza jego ciałem, ale kto się dopuszcza rozpusty, grzeszy przeciw własnemu ciału.  19. A czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią ducha świętego, który jest w was, a którego macie od Boga? Nie należycie też do samych siebie,  20. gdyż zostaliście kupieni za określoną cenę. wychwalajcie więc Boga w ciele waszym. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org