Przekład Nowego Świata, 1997

II List do Koryntian

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 48-50 lat).
Czas:
Między 55 a 57 r. po Chr.
Miejsce:
Macedonia.
Cel:
Odnowienie zaufania między apostołem a wspólnotą kościoła w Koryncie.
Temat:
Moc poprzez upokorzenie i słabość.

Rozdział 1

1. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, nasz brat, do zboru Bożego, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi w całej Achai:  2. Życzliwość niezasłużona i pokój wam od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.  3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ojciec tkliwych zmiłowań i Bóg wszelkiego pocieszenia,  4. który nas pociesza we wszelkim naszym ucisku, abyśmy tych, co są w jakimkolwiek ucisku, mogli pocieszać tym pocieszeniem, którym sami jesteśmy pocieszani przez Boga.  5. Bo jak obfitują w nas cierpienia dla Chrystusa, tak też przez Chrystusa obfituje pocieszenie, którego doznajemy.  6. Jeśli więc jesteśmy w ucisku, dzieje się to dla waszego pocieszenia i wybawienia, a jeśli doznajemy pocieszenia, dzieje się to dla waszego pocieszenia, które oddziałuje, by was przysposobić do przetrzymania takich samych cierpień, jakie i my cierpimy.  7. Toteż nasza nadzieja co do was jest niezachwiana, bo przecież wiemy, że jak jesteście współuczestnikami cierpień, tak samo też będziecie mieć udział w pocieszeniu.  8. Albowiem nie chcemy, bracia, żebyście byli nieświadomi ucisku, jaki nas spotkał w okręgu Azji – że znaleźliśmy się pod skrajnym naciskiem przekraczającym nasze siły, tak iż byliśmy bardzo niepewni nawet swego życia.  9. Wręcz czuliśmy w sobie, że otrzymaliśmy wyrok śmierci. Stało się to, abyśmy nie ufali samym sobie, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych.  10. Z czegoś tak wielkiego jak śmierć on nas wyratował i wyratuje, a pokładamy w nim nadzieję, że i dalej będzie nas ratował.  11. Wy też możecie dopomóc błaganiem za nas, tak by ze względu na nas wielu mogło składać podziękowania za to, co nam zostało życzliwie dane dzięki wielu obliczom pogrążonym w modlitwie.  12. Tym się bowiem chlubimy, o czym składa świadectwo nasze sumienie, że w świętości i zbożnej szczerości – nie w cielesnej mądrości, lecz w niezasłużonej życzliwości Bożej – postępowaliśmy na świecie, a tym bardziej wobec was.  13. Bo doprawdy nie piszemy wam nic oprócz tego, co dobrze znacie czy też uznajecie i co – mam nadzieję – nadal będziecie do końca uznawać,  14. tak jak też do pewnego stopnia uznaliście, że jesteśmy dla was powodem do chluby, jak i wy będziecie dla nas w dniu naszego Pana, Jezusa.  15. Z tą więc ufnością zamierzałem przedtem do was przyjść, abyście mieli drugą okazję do radości,  16. a po zatrzymaniu się u was iść do Macedonii i znowu przyjść z Macedonii do was, i żebyście mnie odprowadzili kawałek drogi do Judei.  17. Czyż więc, mając taki zamiar, pozwoliłem sobie na jakąś lekkomyślność? Albo czy to, co zamierzam, zamierzam według ciała, aby u mnie było ”Tak, tak” i ”Nie, nie”?  18. Ale można polegać na Bogu, że nasza mowa skierowana do was nie jest ”Tak”, a mimo to ”Nie”.  19. Albowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wśród was głosiliśmy – mianowicie ja oraz Sylwan i Tymoteusz – nie stał się ”Tak”, a mimo to ”Nie”, ale w jego wypadku ”Tak” stało się ”Tak”.  20. Bo ilekolwiek jest obietnic Bożych, za jego sprawą stały się ”Tak”. Dlatego też przez niego mówi się Bogu ”Amen” na chwałę przez nas.  21. Ale tym, który gwarantuje, że wy i my należymy do Chrystusa, i który nas namaścił, jest Bóg.  22. On też położył na nas swą pieczęć i dał w nasze serca ducha – zadatek tego, co ma przyjść.  23. A ja wzywam Boga na świadka przeciw mojej duszy, że jeszcze nie przyszedłem do Koryntu tylko dlatego, by was oszczędzić.  24. Nie jakobyśmy byli panami waszej wiary, lecz jesteśmy współpracownikami ku waszej radości, bo stoicie właśnie dzięki swej wierze. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org