Przekład Nowego Świata, 1997

List do Filipian

Autor:
Apostoł Paweł (pisał do wspólnoty założonej 10 lat wcześniej).
Czas:
Ok. 61 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Podziękowanie za partnerstwo w głoszeniu dobrej nowiny.
Temat:
Chrystus to prawdziwe życie, służba to owocny trud, przeciwności to składowa sukcesu, śmierć to przybycie na spotkanie z Panem – utęsknione, ostateczne i rozciągające się na wieki.

Rozdział 1

1. Paweł i Tymoteusz, niewolnicy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w jedności z Jezusem Chrystusem, którzy są w Filippi, wraz z nadzorcami i sługami pomocniczymi:  2. Życzliwość niezasłużona i pokój wam od Boga, naszego ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.  3. Zawsze dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam  4. w każdym moim błaganiu za wami wszystkimi, przedkładając swoje błagania z radością,  5. ze względu na wkład, jaki od pierwszego dnia aż do tej chwili wnosicie na rzecz dobrej nowiny.  6. Bo w to właśnie ufam, że ten, który z was rozpoczął dobre dzieło, będzie je prowadził do zakończenia aż po dzień Jezusa Chrystusa.  7. Całkiem słusznie myślę tak o was wszystkich, ponieważ mam was w sercu – was wszystkich, którzy jesteście ze mną współuczestnikami życzliwości niezasłużonej, zarówno w moich więzach, jak i w obronie oraz prawnym ugruntowaniu dobrej nowiny.  8. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi, żywiąc takie tkliwe uczucie, jakie żywi Chrystus Jezus.  9. I o to wciąż się modlę, żeby wasza miłość coraz bardziej i bardziej obfitowała w dokładne poznanie i pełne rozeznanie –  10. żebyście się upewniali co do rzeczy ważniejszych, tak byście aż po dzień Chrystusowy byli bez skazy i nie gorszyli drugich  11. oraz byli napełnieni owocem prawości, który jest przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i sławie Boga.  12. Pragnę zaś, byście wiedzieli, bracia, że moje sprawy przyczyniły się raczej do postępu dobrej nowiny,  13. tak iż me więzy stały się w związku z Chrystusem publicznie znane całej Gwardii Pretoriańskiej i wszystkim pozostałym;  14. a większość braci w Panu, żywiąc ufność z racji moich więzów więziennych, okazuje tym większą odwagę, by nieustannie mówić słowo Boże.  15. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zawiści i rywalizacji, ale inni też z dobrej woli.  16. Ci ostatni rozgłaszają Chrystusa z miłości, bo wiedzą, iż jestem tu postawiony ku obronie dobrej nowiny,  17. tamci pierwsi zaś czynią to ze swarliwości, a nie z czystych pobudek, sądzą bowiem, iż sprowadzą na mnie ucisk w moich więzach więziennych.  18. Cóż więc? nic, z wyjątkiem tego, iż wszelkimi sposobami – czy to dla pozoru, czy naprawdę – Chrystus jest rozgłaszany, i z tego się raduję. Zaiste, dalej też będę się radował,  19. gdyż wiem, że to doprowadzi do mego wybawienia dzięki waszemu błaganiu oraz udzielenia ducha Jezusa Chrystusa,  20. zgodnie z moim skwapliwym oczekiwaniem i nadzieją, że pod żadnym względem nie zostanę zawstydzonym, lecz że w całej swobodzie mowy Chrystus – jak zawsze przedtem, tak i teraz – będzie wywyższony za sprawą mego ciała, czy to przez życie, czy przez śmierć.  21. Albowiem w moim wypadku żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk.  22. A jeśli dalej żyć w ciele, jest to owoc mej pracy – ale co wybrać, tego nie wyjawiam.  23. Jestem pod naciskiem tych dwóch rzeczy; ale czego istotnie pragnę, to zostać uwolnionym i być z Chrystusem, bo to oczywiście jest o wiele lepsze.  24. Jednakże moje pozostawanie w ciele jest ze względu na was konieczniejsze.  25. Ufając więc w to, wiem, że pozostanę i że będę przebywał z wami wszystkimi dla waszego postępu i radości związanej z waszą wiarą,  26. aby wasze radosne uniesienie nader obfitowało w Chrystusie Jezusie z mojego powodu, dzięki mojej ponownej obecności u was.  27. Tylko sprawujcie się w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie, abym – czy przyjdę i was ujrzę, czy będę nieobecny – słyszał o tym, co was dotyczy, że stoicie niewzruszenie w jednym duchu, jedną duszą walcząc ramię w ramię za wiarę dobrej nowiny,  28. i pod żadnym względem nie dajcie się zastraszyć waszym przeciwnikom. Właśnie to jest dowodem, że ich czeka zagłada, a was wybawienie; ten zaś znak pochodzi od Boga.  29. Ponieważ z uwagi na Chrystusa dano wam przywilej nie tylko weń uwierzyć, lecz także dla niego cierpieć.  30. uczestniczycie bowiem w takim samym zmaganiu, jakie w moim przypadku widzieliście i o jakim teraz słyszycie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org