Przekład Nowego Świata, 1997

List do Kolosan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 52 lata).
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy
Cel:
Podkreślenie prawdy, że duchowy rozwój dokonuje się dzięki więzi z Chrystusem opartej na wierze, a nie dzięki przestrzeganiu religijnych rytuałów, tajemniczym związkom ze światem ducha i znajomości zasad rzekomo rządzących rzeczywistością.
Temat:
Chrystus w nas – nadzieja chwały.

Rozdział 1

1. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, nasz brat,  2. do świętych oraz wiernych braci w jedności z Chrystusem, którzy są w Kolosach: Życzliwość niezasłużona i pokój wam od Boga, naszego Ojca.  3. Dziękujemy Bogu, Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy,  4. usłyszeliśmy bowiem o waszej wierze w związku z Chrystusem Jezusem i o miłości, jaką żywicie do wszystkich świętych  5. ze względu na nadzieję zachowaną dla was w niebiosach. O tejże nadziei usłyszeliście przedtem dzięki opowiadaniu prawdy tej dobrej nowiny,  6. która stała się u was obecna, a wydaje owoce i wzrasta na całym świecie, tak jak wśród was od dnia, gdyście usłyszeli i dokładnie poznali niezasłużoną życzliwość Bożą w prawdzie.  7. Tego się nauczyliście od Epafrasa, naszego umiłowanego współniewolnika, który za nas jest wiernym sługą Chrystusa  8. i który nam wyjawił waszą miłość pod względem duchowym.  9. Dlatego i my od dnia, gdyśmy o tym usłyszeli, nie przestajemy modlić się za was i prosić, żebyście zostali napełnieni dokładnym poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i w duchowym pojmowaniu,  10. tak byście chodzili w sposób godny Pana, aby mu się w pełni podobać, dalej wydając owoc we wszelkim dobrym dziele oraz wzrastając w dokładnym poznaniu Boga,  11. umocnieni wszelką mocą stosownie do jego chwalebnej potęgi, by w pełni wytrwać i z radością okazywać wielkoduszną cierpliwość,  12. dziękując Ojcu, który sprawił, iż się nadajecie do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w świetle.  13. On nas wyzwolił spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna,  14. poprzez którego mamy uwolnienie na podstawie okupu, przebaczenie naszych grzechów.  15. On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia;  16. bo za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebiosach i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne czy to trony, czy zwierzchnictwa, czy rządy, czy władze. Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego.  17. On też jest przed wszystkim innym i za jego pośrednictwem wszystko inne zostało powołane do istnienia,  18. i on jest głową ciała, zboru. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, a aby mógł się stać pierwszym we wszystkim;  19. ponieważ Bóg uznał za dobre, żeby w nim zamieszkała cała pełnia  20. i żeby przez niego na nowo pojednać ze sobą wszystko inne – czy to, co na ziemi, czy to, co w niebiosach – wprowadzając pokój przez krew, którą on przelał na palu męki.  21. Właśnie was, którzy niegdyś byliście obcymi i nieprzyjaciółmi, gdyż wasze umysły były przy niegodziwych uczynkach,  22. on teraz na nowo pojednał za sprawą jego ciała cielesnego przez jego śmierć, żeby was stawić przed sobą jako świętych i nieskalanych, i nie podlegających oskarżeniu,  23. oczywiście pod warunkiem, że trwacie w wierze, osadzeni na fundamencie i niezłomni, a nie dajecie się odsunąć od nadziei tej dobrej nowiny, którą usłyszeliście i którą głoszono wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Sługą tej dobrej nowiny stałem się ja, Paweł.  24. Raduję się teraz w swoich cierpieniach za was, a tego, czego z ucisków Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam na rzecz jego ciała, którym jest zbór.  25. Ja stałem się sługą tego zboru zgodnie z pochodzącym od Boga szafarstwem, które mi powierzono dla waszego dobra, abym w pełni głosił słowo Boże,  26. świętą tajemnicę ukrytą od minionych systemów rzeczy i od minionych pokoleń. Teraz jednak została ona ujawniona jego świętym,  27. którym Bóg zechciał oznajmić, czym jest chwalebne bogactwo tej świętej tajemnicy wśród narodów. Jest nią Chrystus w jedności z wami, nadzieja jego chwały.  28. Jego to rozgłaszamy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka stawić jako zupełnego w jedności z Chrystusem.  29. W tym też celu ciężko pracuję, wytężając siły zgodnie z jego oddziaływaniem, które we mnie działa z mocą. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org