Przekład Nowego Świata, 1997

I List do Tesaloniczan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 43 lata).
Czas:
Ok. 51 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt.
Cel:
Zachęcenie wierzących do wytrwałego trzymania się zasad chrześcijańskiego życia, wyjaśnienie sprawy zmartwychwstania oraz okoliczności powtórnego przyjścia Jezusa.
Temat:
Powtórne przyjście Pana Jezusa dniem zwycięstwa dla wierzących.

Rozdział 1

1. Paweł i Sylwan, i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w jedności z Bogiem, Ojcem, i Panem Jezusem Chrystusem: Życzliwość niezasłużona wam i pokój.  2. Zawsze dziękujemy Bogu, gdy czynimy o was wszystkich wzmiankę w naszych modlitwach,  3. ponieważ nieustannie zachowujemy w pamięci waszą wierną pracę i pełen miłości trud, i wytrwałość dzięki nadziei w naszym Panu, Jezusie Chrystusie, przed naszym Bogiem i Ojcem.  4. Wiemy bowiem, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście przez niego wybrani,  5. ponieważ dobra nowina, którą głosimy, nie dotarła do was przez samą tylko mowę, lecz także przez moc i ducha świętego, i głębokie przekonanie, a zresztą wiecie, jakimi się dla was staliśmy ze względu na was;  6. a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, ponieważ w ogromnym ucisku przyjęliście słowo z radością ducha świętego,  7. tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achai.  8. Doprawdy, słowo Pana rozniosło się od was nie tylko w Macedonii i Achai, lecz wasza wiara w Boga rozprzestrzeniła się w każdym miejscu, tak iż nie potrzebujemy nic mówić.  9. Albowiem oni sami stale opowiadają, w jaki sposób my pierwsi weszliśmy między was i jak od waszych bożków zawróciliście do Boga, aby być niewolnikami żywego i prawdziwego Boga  10. oraz oczekiwać z niebios jego syna, którego wskrzesił z martwych, mianowicie Jezusa, który nas ratuje od nadchodzącego srogiego gniewu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org