Przekład Nowego Świata, 1997

II List do Tesaloniczan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 43 lata).
Czas:
Ok. 51 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt.
Cel:
Wyjaśnienie niejasności związanych z powtórnym przyjściem Jezusa.
Temat:
Powtórne przyjście Pana Jezusa i codzienne życie wierzących.

Rozdział 1

1. Paweł i Sylwan, i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w jedności z Bogiem, naszym ojcem, oraz Panem Jezusem Chrystusem:  2. Życzliwość niezasłużona i pokój wam od Boga, Ojca, oraz od Pana Jezusa Chrystusa.  3. Winniśmy zawsze składać Bogu podziękowania za was, bracia, co zresztą jest stosowne, ponieważ wasza wiara niezwykle rośnie, wzrasta też miłość każdego z was, jednego do drugiego.  4. W rezultacie my sami szczycimy się wami wśród zborów Bożych ze względu na waszą wytrwałość i wiarę we wszystkich waszych prześladowaniach oraz uciskach, które znosicie.  5. Jest to dowód prawego sądu Bożego, prowadzącego do poczytania was za godnych królestwa Bożego, dla którego też cierpicie.  6. Bo przecież jest u Boga rzeczą prawą, by tym, którzy was uciskają, odpłacić uciskiem,  7. wam zaś, uciskanym – ulgą wespół z nami podczas objawienia się z nieba Pana Jezusa wraz z jego potężnymi aniołami  8. w ogniu płomienistym, gdy będzie wywierał pomstę na tych, którzy nie znają Boga, oraz na tych, którzy nie są posłuszni dobrej nowinie o naszym Panu, Jezusie.  9. To właśnie oni poniosą karę sądową wiecznej zagłady sprzed oblicza Pana i chwały jego siły,  10. gdy przyjdzie, by się okryć chwałą w związku ze swymi świętymi i by w owym dniu odnoszono się do niego z podziwem w związku ze wszystkimi, którzy uwierzyli, ponieważ świadectwo nasze zostało wśród was przyjęte z wiarą.  11. W tymże celu zawsze się za was modlimy, żeby nasz Bóg poczytał was za godnych swego powołania i z mocą dopełnił wszelkiego dobra, w którym ma upodobanie, oraz dzieła wiary;  12. aby imię naszego Pana, Jezusa, było okryte chwałą w was, a wy w jedności z nim, zgodnie z niezasłużoną – życzliwością naszego Boga, a także Pana Jezusa Chrystusa. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org