Przekład Nowego Świata, 1997

II List do Tymoteusza

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 59 lat).
Czas:
Ok. 67 r. po Chr. (schyłek rządów Nerona).
Miejsce:
Rzym, „cela śmierci”.
Cel:
Przekazanie młodszemu współpracownikowi najważniejszych zasad chrześcijańskiego życia i służby.
Temat:
Pozostać do końca dobrym żołnierzem Chrystusa.

Rozdział 1

1. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Bożej zgodnie z obietnicą życia związanego z Chrystusem Jezusem, dziecka umiłowanego:  2. Życzliwość niezasłużona, miłosierdzie, pokój od Boga, Ojca, i od Chrystusa Jezusa, naszego Pana.  3. Wdzięczny jestem Bogu, dla którego pełnię świętą służbę, jak to czynili moi praojcowie, z czystym sumieniem, iż w moich błaganiach nigdy nie przestaję pamiętać o tobie, nocą i za dnia  4. gorąco pragnąc cię zobaczyć – gdyż pamiętam twoje łzy – aby móc się napełnić radością.  5. Wspominam bowiem nieobłudną wiarę, która jest w tobie i która najpierw mieszkała w twej babce Lois oraz w twej matce Eunike, a która, jak ufam, jest również w tobie.  6. Z tejże przyczyny przypominam ci, abyś rozniecał jak ogień dar Boży, który jest w tobie dzięki włożeniu na ciebie moich rąk: .  7. Albowiem Bóg nie dał nam ducha tchórzostwa, lecz mocy i miłości, i trzeźwości umysłu.  8. Dlatego nie wstydź się świadectwa o naszym Panu ani mnie, więźnia ze względu na niego, ale miej udział w cierpieniu zła dla dobrej nowiny według mocy Boga.  9. On nas wybawił i powołał świętym powołaniem nie ze względu na nasze uczynki, lecz ze względu na swe własne zamierzenie oraz życzliwość niezasłużoną. Obdarzono nią nas w związku z Chrystusem Jezusem przed dawnymi czasy,  10. ale teraz stała się ona wyraźnie widoczna dzięki ujawnieniu się naszego Wybawcy, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, natomiast na życie i nieskażoność rzucił światło przez dobrą nowinę,  11. dla której ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem, i nauczycielem.  12. Z tejże przyczyny cierpię też te rzeczy, ale nie jestem zawstydzony. Znam bowiem tego, któremu uwierzyłem, i ufam, że jest zdolny strzec tego, co mu powierzyłem, aż do owego dnia.  13. Stale trzymaj się wzoru zdrowych słów usłyszanych ode mnie z wiarą i miłością, które mają związek z Chrystusem Jezusem.  14. Tego wspaniałego depozytu strzeż przez ducha świętego, który w nas mieszka.  15. Wiesz o tym, że wszyscy w okręgu Azji odwrócili się ode mnie. Zaliczają się do nich Figelus i Hermogenes.  16. Oby Pan obdarzył miłosierdziem dom Onezyfora, ponieważ często niósł mi pokrzepienie i nie zawstydził się moich łańcuchów.  17. wręcz przeciwnie, gdy akurat był w Rzymie, pilnie mnie szukał i znalazł.  18. Oby Pan dał mu w owym dniu znaleźć miłosierdzie ze strony Pana. A wszystkie usługi, które świadczył w Efezie, znasz zupełnie dobrze. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org