Przekład Nowego Świata, 1997

I List Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Ostrzeżenie wierzących przed odstępcami podważającymi prawdę o Boskości i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa.
Temat:
Zbawcza jedność wierzącego z Jezusem, prawdziwym człowiekiem, Bogiem i życiem wiecznym.

Rozdział 1

1. To, co było od początku, co usłyszeliśmy, co ujrzeliśmy na własne oczy, czemu się uważnie przypatrywaliśmy i czego dotykały nasze ręce, co ma związek ze słowem życia  2. (istotnie, życie się ujawniło, a my widzieliśmy i świadczyliśmy, i opowiadamy wam o życiu wiecznym, które było u ojca i się nam ujawniało),  3. to, co ujrzeliśmy i usłyszeliśmy, opowiadamy także wam, aby i was łączyła z nami wspólnota. A ta nasza wspólnota jest z Ojcem i jego Synem, Jezusem Chrystusem.  4. Piszemy to więc, by nasza radość była zupełna.  5. A to jest wieść, którą od niego usłyszeliśmy i wam zwiastujemy, że Bóg jest światłem i w jedności z nim nie ma żadnej ciemności.  6. Jeżeli twierdzimy: ”Łączy nas z nim wspólnota”, a jednak dalej chodzimy w ciemności, to kłamiemy i nie trwamy w prawdzie.  7. Jeśli zaś chodzimy w świetle, tak jak on sam jest w świetle, to rzeczywiście łączy nas wspólnota, a krew Jezusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.  8. Jeżeli twierdzimy: ”Nie mamy grzechu”, to sami siebie wprowadzamy w błąd i nie ma w nas prawdy.  9. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to on jest wierny i prawy, żeby nam przebaczyć nasze grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.  10. Jeżeli twierdzimy: ”Nie zgrzeszyliśmy”, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego słowa. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org