Przekład Nowego Świata, 1997

II List Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Ostrzeżenie wierzących przed odstępcami podważającymi prawdę o Boskości i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa.
Temat:
Prawda i miłość — broń przeciw fałszywej nauce.

Rozdział 1

1. Starszy do wybranej pani oraz jej dzieci, które naprawdę miłuję, i nie tylko ja sam, lecz także wszyscy, co poznali prawdę –  2. ze względu na prawdę, która w nas pozostaje i będzie z nami na wieki.  3. Będzie z nami życzliwość niezasłużona, miłosierdzie i pokój od Boga, Ojca, i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, wraz z prawdą i miłością.  4. Bardzo się raduję, ponieważ stwierdziłem, że niektóre z twoich dzieci chodzą w prawdzie, tak jak otrzymaliśmy przykazanie od Ojca.  5. Teraz więc proszę cię, pani, jako ktoś, kto pisze tobie nie przykazanie, lecz to, które mieliśmy od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali.  6. A miłość polega na tym, że wciąż Chodzimy zgodnie z jego przykazaniami. To jest przykazanie, jak słyszeliście od początku, że wciąż powinniście według niego chodzić.  7. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli – osób, które nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.  8. Baczcie, żebyście nie stracili tego, co wypracowaliśmy, ale byście odebrali pełną zapłatę.  9. Nikt, kto się wysuwa naprzód i nie pozostaje w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Kto zaś pozostaje w tej nauce, ten ma zarówno Ojca, jak i Syna.  10. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, wcale go nie przyjmujcie do domu ani nie zwracajcie się do niego z pozdrowieniem.  11. Bo kto się do niego zwraca z pozdrowieniem, ten jest współuczestnikiem jego niegodziwych uczynków.  12. Chociaż mam wam wiele do napisania, nie chcę tego czynić, używając papieru i atramentu, lecz mam nadzieję, że do was przyjdę i porozmawiam z wami twarzą w twarz, żeby wasza radość była zupełna.  13. Dzieci twej siostry, wybranej, przesyłają ci pozdrowienia. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org