Przekład Nowego Świata, 1997

III List Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Prośba o przyjęcie misjonarzy i o wyprawienie ich w dalszą drogę.
Temat:
Współpraca na rzecz prawdy.

Rozdział 1

1. Starszy do Gajusa, umiłowanego, którego ja naprawdę miłuję.  2. Umiłowani, modlę się, żeby ci się we wszystkim dobrze wiodło i żebyś był zdrowy, tak jak się dobrze wiedzie twojej duszy.  3. Bo bardzo się uradowałem, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o prawdzie, której się trzymasz, jako że ty dalej chodzisz w prawdzie.  4. Nie mam większego powodu do wdzięczności, niż słyszeć, iż moje dzieci dalej chodzą w prawdzie.  5. Umiłowany, wykonujesz wierną pracę we wszystkim, co czynisz dla braci, i to obcych,  6. którzy przed zborem poświadczyli twą miłość. Tych zechciej wyprawić w drogę w sposób godny Boga.  7. Wyszli bowiem ze względu na jego imię, nic nie biorąc od ludzi z narodów.  8. My więc mamy obowiązek przyjmować takich gościnnie, żeby się stać współpracownikami w prawdzie.  9. Napisałem coś do zboru, ale Diotrefes, który lubi zajmować wśród nich pierwsze miejsce, niczego od nas nie przyjmuje z respektem.  10. Dlatego też jeśli przyjdę, przypomnę jego uczynki, które dalej popełnia, obgadując nas niegodziwymi słowami. A nie poprzestając na tym, sam wcale nie przyjmuje braci z respektem, tych zaś, którzy chcą ich przyjąć, próbuje powstrzymać i wyrzucić ze zboru.  11. Umiłowany, naśladuj nie to, co złe, lecz to, co dobre. Kto czyni dobro, pochodzi od Boga. Kto czyni zło, nie widział Boga.  12. Demetriuszowi dane zostało świadectwo przez nich wszystkich i przez samą prawdę. Lecz i my świadczymy, a wiesz, że nasze świadectwo jest prawdziwe.  13. Miałem ci wiele do napisania, ale nie chcę dalej do ciebie pisać atramentem i piórem.  14. Mam jednak nadzieję, że cię niebawem zobaczę i porozmawiamy twarzą w twarz. Pokój tobie. Przyjaciele przysyłają ci pozdrowienia. Moje pozdrowienia przekaż imiennie przyjaciołom. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org