Przekład Nowego Świata, 1997

I Księga Samuela

Autor:
Samuel, Natan, Gad oraz inni autorzy i redaktorzy na przestrzeni wieków (na co może wskazywać 1Krn 29:29-30).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1122-1010 r. p. Chr., tj. od wydarzeń związanych z narodzinami Samuela do śmierci Saula; (2) mniejsze jednostki literackie mogą pochodzić z okresu Samuela, o dalszych redakcjach świadczy np. 1Sm 27:6.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie Bożego działania w okresie formowania się monarchii w Izraelu.
Temat:
Bóg i kształtowanie się monarchii w Izraelu.

Rozdział 1

1. Był w Ramataim-Cofim, w górzystym regionie Efraima, pewien mąż imieniem Elkana, syn Jerochama, syna Elihu, syna Tochu, syna Cufa, Efraimita.  2. A miał dwie żony: jedną imieniem Anna, drugą zaś imieniem Peninna. I Peninna miała dzieci, natomiast Anna była bezdzietna.  3. I mąż ów co roku wyruszał ze swego miasta, by w Szilo paść na twarz i złożyć ofiarę JAHWE Zastępów. A tam kapłanami JAHWE byli dwaj synowie Helego: Chofni i Pinechas.  4. I nadszedł dzień, gdy Elkana składał ofiarę; i dał porcje Peninnie, swej żonie, oraz wszystkim jej synom i córkom,  5. lecz Annie dał jedną porcję. Jednak że to Annę kochał, JAHWE zaś zamknął jej łono.  6. A jej rywalka bardzo jej dokuczała, by ją wytrącać z równowagi, jako że JAHWE zamknął jej łono.  7. Postępowała tak co roku, ilekroć ona udawała się do domu JAHWE. I tak jej dokuczała, toteż ona płakała i nie jadła.  8. A Elkana, jej mąż, odezwał się do niej: ”Anno, czemu płaczesz i czemu nie jesz, i czemu się trapi twe serce? Czyż nie jestem dla ciebie lepszy niż dziesięciu synów?”  9. Gdy już się najedli i napili w Szilo, Anna wstała, a tymczasem kapłan Heli siedział na krześle przy odrzwiach świątyni JAHWE.  10. Ona zaś z goryczą w duszy zaczęła się modlić do JAHWE i bardzo płakać.  11. I złożyła ślub, mówiąc: ”JAHWE Zastępów, jeśli rzeczywiście spojrzysz na uciśnienie swej niewolnicy i wspomnisz na mnie, i nie zapomnisz swej niewolnicy, i dasz swej niewolnicy męskiego potomka, to ja oddam go JAHWE na wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie tknie jego głowy”.  12. A gdy tak się długo modliła przed Jehową, Heli obserwował jej usta.  13. Anna zaś mówiła w swoim sercu; tylko jej wargi drżały, a głosu nie było słychać. Ale Heli brał ją za pijaną.  14. Rzekł więc do niej Heli: ”Dokąd będziesz się zachowywać jak pijana? Odsuń od siebie wino”.  15. Anna odrzekła, mówiąc: ”Nie, mój panie! Jestem niewiastą wielce uciśnioną na duchu; ani wina, ani odurzającego napoju nie piłam, lecz wylewam swą duszę przed Jehową.  16. Nie czyń ze swej niewolnicy niewiasty nic niewartej, bo to z nadmiaru zmartwienia i zgryzoty mówiłam aż dotąd”.  17. Wtedy Heli odpowiedział, mówiąc: ”Idź w pokoju i oby Bóg Izraela przychylił się do twej gorącej prośby, z którą się do niego zwróciłaś”.  18. Na to rzekła: ”Niech twa służebnica znajdzie łaskę w twoich oczach”. I potem ta niewiasta poszła, i jadła, a jej twarz już więcej nie była zatroskana.  19. Wstawszy wcześnie rano, padli na twarze przed Jehową, po czym wrócili i weszli do swego domu w Ramie. Elkana współżył ze swą żoną Anną i JAHWE na nią wspomniał.  20. A gdy minął rok, Anna stała się brzemienna i urodziła syna, i nadała mu imię i Samuel, bo mówiła: ”Wyprosiłam go u JAHWE”.  21. Po pewnym czasie ów mąż, Elkana, wraz ze wszystkimi swoimi domownikami poszedł złożyć JAHWE doroczną ofiarę oraz swój ślubowany dar ofiarny.  22. Anna zaś nie wyruszyła, po wiedziała bowiem do swego męża: ”Gdy tylko chłopiec zostanie odstawiony od piersi, zaprowadzę go i stawi się przed obliczem JAHWE, i zamieszka tam po czas niezmierzony”.  23. Na to Elkana, jej mąż, rzekł do niej: ”Czyń, co dobre w twych oczach. Pozostań w domu, aż go odstawisz od piersi. Oby tylko JAHWE spełnił swoje słowo”. Toteż owa niewiasta pozostała w domu i karmiła swego syna aż do czasu odstawienia go od piersi.  24. A gdy tylko odstawiła go od piersi, zabrała go ze sobą – jak również trzyletniego byka i jedną efę mąki oraz wielki dzban wina – i weszła do domu JAHWE w Szilo. Chłopiec zaś był z nią.  25. Potem zarżnęli byka, a chłopca przyprowadzili do Helego.  26. Wtedy rzekła: ”Wybacz, mój panie! Na życie twej duszy, mój panie, ja jestem tą kobietą, która stała przy tobie na tym miejscu, by się modlić do JAHWE.  27. To o tego chłopca się modliłam, żeby JAHWE spełnił moją gorącą prośbę, z którą się do niego zwracałam.  28. A ja użyczam go JAHWE. Przez wszystkie swoje dni będzie tym, który został wyproszony dla JAHWE”. A on pokłonił się tam JAHWE. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org