Biblia Poznańska I, 1975

Księga Ezdrasza

Autor:
Ezdrasz: 7:27-9:15; pozostałe części: redaktorzy odpowiedzialni za 1-2Krn; tradycja żydowska również w tym przypadku wskazuje Ezdrasza.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 539-516 r. p. Chr. (Ezd 1-6; Ag 1:14); 458-433 r. p. Chr. (Ezd 7-10); (2) powstawania i redakcji Księgi: częściowo w trakcie opisywanych wydarzeń, a ostatecznie w latach 433-423 p. Chr.
Miejsce:
Babilonia, Judea.
Cel:
Ukazanie troskliwości Boga w okresie najtrudniejszych doświadczeń narodowych.
Temat:
Bóg gwarantem spełnienia się obietnic pomimo przeciwności dziejowych.

Rozdział 1

1. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Persji, Jahwe, aby się wypełniło Jego słowo przepowiedziane przez Jeremiasza, pobudził ducha Cyrusa, króla Persji, żeby ogłosił [te słowa] w całym swoim królestwie [i wyraził je] także na piśmie:  2. ”Tak mówi Cyrus, król Persji: Wszystkie królestwa świata dał mi Jahwe, Bóg niebios. On też nakazał mi, abym Mu wybudował Świątynię w Jeruzalem w Judzie.  3. Ktokolwiek spośród was należy do społeczności Jego ludu, niech Bóg jego będzie z nim! Niech uda się do Jeruzalem w Judzie i niech buduje Świątynię Jahwe, Bogu Izraela, temu Bogu, który jest w Jeruzalem.  4. I każdego z ocalałej reszty [Judejczyków] winni mieszkańcy wszelkiej miejscowości, gdziekolwiek by on przebywał, wspomagać srebrem i złotem, dobytkiem, bydłem, a także dobrowolnymi darami dla Świątyni Jahwe, która jest w Jeruzalem”.  5. Powstali więc przywódcy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, wszyscy, w których Bóg wzbudził natchnienie, aby wyruszyli i budowali Świątynię Jahwe w Jeruzalem.  6. Wszyscy sąsiedzi wspomogli ich [dając] srebrne naczynia, złoto, majętność oraz bydło i kosztowności, nie licząc wszystkich dobrowolnych ofiar.  7. Król Cyrus polecił wydać naczynia ze Świątyni Jahwe, które Nebukadnezar kazał zabrać z Jeruzalem i ofiarował do świątyni swego boga.  8. Cyrus, król Persji, przekazał je skarbnikowi Mitredatowi, on zaś wręczył je Szeszbaccarowi, księciu judzkiemu.  9. A oto ich wykaz: trzydzieści czasz złotych, tysiąc czasz srebrnych, dwadzieścia dziewięć kadzielnic,  10. trzydzieści kielichów złotych, czterysta dziesięć kielichów ze srebra mniejszej wartości i tysiąc innych sprzętów.  11. Wszystkich naczyń ze złota i srebra było razem pięć tysięcy czterysta. Wszystko to zabrał z sobą Szeszbaccar, gdy wygnańcy powracali z Babilonii do Jeruzalem. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org