Biblia Poznańska I, 1975

Pieśń nad Pieśniami

Autor:
Salomon i jego pieśniarze (?) oraz późniejsi redaktorzy.
Czas:
960-931 r. p. Chr. z późniejszymi redakcjami.
Miejsce:
Izrael.
Cel:
Zachęta do przeżywania miłości małżeńskiej.
Temat:
Piękno miłości małżeńskiej.

Rozdział 1

1. Pieśń nad pieśniami, która [pochodzi] od Salomona.  2. Całuj mnie pocałunkami ust twoich, bo słodsza jest twoja miłość nad wino,  3. (a woń twoich olejków jest ponad wszelkie wonności). Olejkiem rozlanym jest twoje imię - oto dlaczego umiłowały cię panny.  4. Pociągnij mnie za sobą! Biegnijmy! Wprowadź mnie, o królu, do swojej komnaty; Będziemy się cieszyć i radować tobą, upajać się twoją miłością bardziej niż winem! Słusznie miłują cię [panny].  5. Czarna jestem, lecz piękna, o córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru, jak nakrycia namiotów z Szalma.  6. Nie patrzcie na mnie, że jestem śniada - to słońce mnie opaliło. Synowie matki mojej, pałając gniewem przeciwko mnie, postawili mnie na straży winnic, (mojej własnej winnicy strzec nie mogłam).  7. Powiedz mi ty, którego miłuje moja dusza, gdzie pasiesz [swoją trzodę], gdzie dajesz jej odpocząć w południe, bo czemuż mam być jak błądząca przy trzodach twych towarzyszy?  8. Jeśli tego nie wiesz, o najpiękniejsza spośród niewiast, to idź śladami owiec i paś koźlęta swoje przy szałasach pasterzy.  9. Do zaprzęgu faraona przyrównuję cię, przyjaciółko moja.  10. O, jakżeż wdzięczne są twoje lica między kolczykami, twoja szyja pośród sznurów pereł!  11. Uczynimy ci łańcuszki ze złota nakrapiane srebrem.  12. Podczas gdy król gości przy stole biesiadnym, mój olejek nardowy roznosi swoją woń.  13. Woreczkiem mirry jest dla mnie mój umiłowany, spoczywającym między moimi piersiami.  14. Kwitnącą gałązką cypru jest dla mnie mój umiłowany wśród winnic Engaddi.  15. O, jakżeś piękna, przyjaciółko moja! O, jakżeś piękna! Oczy twoje są jak gołębice!  16. O, jakżeś piękny, mój umiłowany! O, jak wdzięku pełen! /a nasza altanka ocieniona jest zielenią.  17. Belki naszego pałacu są cedrowe. Ściany jego z cyprysu,/ 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org