Biblia Poznańska I, 1975

Księga Joela

Autor:
Joel.
Czas:
Niepewny: (1) za Joasza, 835-841 r. p. Chr.; (2) za Azariasza (Uzjasza), 792-740 r. p. Chr.; (3) po 586 r. p. Chr.
Miejsce:
Jerozolima.
Cel:
Wezwanie do opamiętania mogącego przywrócić powodzenie.
Temat:
Opamiętanie zmienia dzień grozy JAHWE w dzień Jego pomyślności.

Rozdział 1

1. Słowo Jahwe powiedziane do Joela, syna Petuela.  2. Słuchajcie tego, starcy, nastawcie ucha, wszyscy mieszkańcy kraju! Czy zdarzyła się kiedyś rzecz podobna za waszych czasów albo za czasów waszych przodków?  3. Opowiadajcie o tym swoim synom, a wasi synowie [niech to opowiedzą] wnukom, wnukowie zaś - przyszłemu pokoleniu!  4. Co oszczędziła jedna chmara szarańczy, to pożarła druga, co oszczędziła druga, to pożarła następna, a co zostało po niej, to pożarła inna.  5. Przebudźcie się, opoje, i płaczcie, narzekajcie, wy wszyscy, którzy lubicie wino, z powodu braku moszczu, bo został odjęty od ust waszych!  6. Napadł bowiem na mój kraj lud potężny i nieprzeliczony; jego zęby - to zęby lwa, a szczęki ma jak lwica.  7. Winnice moje zamienił w pustynię, zniszczył moje drzewa figowe, odarł je doszczętnie z kory i ogołocił, tak że zostały tylko białe gałązki.  8. Podnieś lament jak panna, która przywdziała strój żałobny po swym młodym małżonku!  9. Ustały ofiary z pokarmów i napojów w Domu Jahwe; kapłani, słudzy Jahwe, pogrążeni w smutku.  10. Pola spustoszone; ziemia okryła się żałobą, bo zniszczone jest zboże, zabrakło moszczu winnego i nie ma oliwy.  11. Rolnicy są strapieni, winiarze narzekają z powodu [straty] pszenicy i jęczmienia, bo zbiory w polu przepadły.  12. Szczep winny usechł, drzewo figowe obumarło, drzewo granatu, palma i jabłoń, i wszystkie drzewa polne pousychały; ustała wszelka radość wśród ludzi.  13. Przywdziejcie żałobę i rozwodźcie żale, kapłani, biadajcie, słudzy ołtarza! Pójdźcie, słudzy Boży, czuwajcie całą noc w worach pokutnych, bo zabrakło ofiar z pokarmów i napojów dla Domu Boga waszego.  14. Ogłoście święty post, zwołajcie zebranie, zgromadźcie starców, wszystkich mieszkańców kraju, do Domu Jahwe, Boga waszego, i głośno wołajcie do Jahwe!  15. Biada! Ach, co za dzień! Zaiste, bliski jest dzień Jahwe; przyjdzie jak spustoszenie [zesłane] przez Wszechmocnego.  16. Czyż na naszych oczach nie zabrano nam pokarmu, a z Domu Boga naszego - radości i wesela?  17. Zasiewy zmarniały pod twardą skibą; stodoły są puste, spichrze rozwalone, bo zabrakło zboża.  18. Jakże porykuje bydło! Niespokojnie krążą stada wołów, bo nie ma dla nich paszy; cierpią nawet stada owiec.  19. Do Ciebie, Jahwe, wołam, bo ogień strawił pastwiska stepu i płomień spalił wszystkie drzewa na polach.  20. Także i dzikie zwierzęta wzdychają do Ciebie, bo wyschły potoki wód, ogień zniszczył trawę na stepie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org