Biblia Poznańska I, 1975

Księga Amosa

Autor:
Amos.
Czas:
Ok. 753 r. p. Chr. (w przedziale 760-740 r. p. Chr.), ok. 30 lat przed upadkiem Izraela.
Miejsce:
Betel.
Cel:
Zapowiedź sądu nad sąsiadami Izraela i nad samym Izraelem oraz wezwanie do opamiętania.
Temat:
Powszechna odpowiedzialność człowieka wobec Boga.

Rozdział 1

1. Słowa Amosa, jednego z pasterzy z Tekoa: widzenia dotyczące Izraela, które miał za króla judzkiego Ozjasza i za króla izraelskiego Jeroboama, syna Joasa, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi.  2. Z mocą przemówi Jahwe z Syjonu, z Jeruzalem zagrzmi swym głosem; wtedy pastwiska pasterzy okryją się żałobą, a szczyty Karmelu ogarnie susza.  3. Tak mówi Jahwe: - Dla trzech i dla czterech zbrodni Damaszku nie odmienię postanowienia, bo żelaznymi płozami zmłócili Gilead.  4. Rzucę ogień do domu Chazaela, by strawił pałace Ben-Hadada;  5. rozwalę zapory Damaszku, wytracę mieszkańców Bikat-Awen i tego, kto dzierży berło w Bet-Eden, a lud aramejski pójdzie na wygnanie do Kir - mówi Jahwe.  6. Tak mówi Jahwe: - Dla trzech i dla czterech zbrodni Gazy nie odmienię postanowienia, bo uprowadzali jeńców całymi gromadami, żeby ich wydać w ręce Edomitów.  7. Rzucę ogień w mury Gazy, by strawił jej pałace;  8. wytracę mieszkańców Aszdodu i tego, kto dzierży berło w Aszkalonie, zwrócę prawicę moją przeciwko Ekronowi, i Filistyni wyginą do reszty - mówi Jahwe-Pan.  9. Tak mówi Jahwe: - Dla trzech i dla czterech zbrodni Tyru nie odmienię postanowienia, bo sprzedawali jeńców całymi gromadami Edomitom, nie zważając na związek bratni.  10. Rzucę ogień na mury Tyru, by strawił jego pałace.  11. Tak mówi Jahwe: - Dla trzech i dla czterech zbrodni Edomu nie odmienię postanowienia, bo prześladował brata swego mieczem, tłumiąc w sobie wszelkie uczucie litości; niezmiennie żywi [do niego] nienawiść i chowa na zawsze urazę.  12. Rzucę ogień na Teman, by strawił pałace Bocry.  13. Tak mówi Jahwe: - Dla trzech i dla czterech zbrodni Ammonitów nie zmienię postanowienia, bo otwierali w Gilead łona niewiast brzemiennych, żeby rozszerzyć swoje posiadłości.  14. Rozniecę ogień w murach Rabby, by strawił jej pałace, wśród okrzyków wojennych, jak w dzień bitwy, wśród zawieruchy, jak w dzień burzy;  15. a król ich pójdzie na wygnanie, on i książęta jego razem z nim - mówi Jahwe. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org