Biblia Poznańska I, 1975

Księga Abdiasza

Autor:
Abdiasz.
Czas:
586-582 r. p. Chr. (po upadku Judy, przed upadkiem Edomu).
Miejsce:
(1) Zamieszkiwania adresatów: Edom; (2) powstania Księgi: jedno z miejsc rozproszenia ludności Judy.
Cel:
Zapowiedź sądu nad Edomem i zapowiedź odnowy Izraela.
Temat:
Pewność Bożej kary za niegodziwe postępowanie i pewność powodzenia Bożego planu zjednoczenia i powodzenia Izraela.

Rozdział 1

1. Widzenie Abdiasza. [b] Usłyszałem wieść od Jahwe, [c] a między narody wyprawiono posłańca: [d] ”Powstańcie, podnieśmy się do walki przeciw niemu;” [a] Tak mówi Jahwe-Pan do Edomu:  2. - Oto uczynię cię małym wśród narodów i będziesz w największej pogardzie!  3. Zwodzi cię pycha twego serca: mieszkasz w grotach skalnych, na wysokościach wznosisz swe mieszkanie i mówisz sobie: ”Któż zdoła mnie ściągnąć na ziemię?”  4. Choćbyś się wzniósł wysoko jak orzeł i między gwiazdami założył swe gniazdo, strącę cię stamtąd - mówi Pan.  5. [a] Jeśli w nocy wkradną się do ciebie złodzieje lub zbóje, [b] czyż nie ukradną tyle, ile im trzeba? [d] Jeśli napadną na ciebie ludzie z winnicy, [e] czyż nie zostawią choćby reszty winnych gron? [c] Jakże wielkie zniszczenie cię czeka!  6. Jak przeszukają Ezawa, jak przetrząsną kryjówki jego [kraju]!  7. Aż do granicy cię odpędzą wszyscy twoi sprzymierzeńcy; zdradzą cię i zawładną tobą twoi przyjaciele; ci, co jedli z tobą, zastawią na ciebie sidła. (Brak mu rozwagi).  8. Zaprawdę, w owym dniu - mówi Jahwe - sprawię, że znikną mędrcy z Edomu i rozsądek z gór Ezawa.  9. Twoi bohaterzy, Temanie, tak się przelękną, że w górach Ezawa wszyscy zostaną wycięci w pień.  10. Za morderstwa, za krzywdy, wyrządzone twemu bratu Jakubowi, okryje cię hańba i zostaniesz zgładzony na zawsze.  11. W dniu, w którym byłeś przy tym, gdy obcy prowadzili jego wojsko do niewoli, a barbarzyńcy wdarli się do jego bram i o Jeruzalem rzucali los - ty byłeś także jakby jednym z nich.  12. Nie spoglądaj szyderczo na brata swego w dniu jego niedoli! Nie tryumfuj nad synami Judy w dniu ich zagłady! Nie mów słów zuchwałych w dniu utrapienia!  13. Nie wkraczaj w bramy mego ludu w dniu jego klęski! Nie patrzże i ty z uciechą na jego nieszczęście w dniu jego klęski! Nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski!  14. Nie stawaj na rozstajach dróg, żeby zabijać jego zbiegów! Nie wydawaj tych, którzy umknęli w dniu utrapienia!  15. Bo bliski jest dzień Jahwe dla wszystkich narodów. Jak postąpiłeś ty, tak stanie się i tobie, postępki twoje spadną na twą własną głowę.  16. Jak piliście na mojej górze świętej, tak będą piły wszystkie narody dokoła; napiją się i będą się słaniały, i znikną, jak gdyby ich nigdy nie było.  17. Ale na górze Syjon będzie ocalenie - wszak ona jest miejscem świętym - i Dom Jakuba odzyska swe dziedzictwo.  18. Dom Jakuba będzie wtedy ogniem, Dom Józefa - płomieniem, lecz Dom Ezawa - słomą. Podpalą go i zniszczą! Nikt się nie ocali z Domu Ezawa, bo Jahwe tak powiedział.  19. Zajmą wtedy krainę południową - góry Ezawa, i kraj nizinny - Filisteę, zajmą obszary Efraima i obszary Samarii, ziemie Beniamina i Gilead.  20. Izraelici, którzy są na wygnaniu w Chalach, zajmą Kanaan aż po Sareptę, a wygnańcy z Jerozolimy przebywający w Sefarad zajmą miasta południowe.  21. Wybawieni wstąpią wtedy na górę Syjon, by sprawować sąd nad górską krainą Ezawa. Królowanie zaś należeć będzie do Jahwe. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org