Biblia Poznańska I, 1975

Księga Nahuma

Autor:
Nahum.
Czas:
Ok. 664-612 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Judy.
Cel:
Zapowiedź upadku Niniwy.
Temat:
Ukaranie Asyrii.

Rozdział 1

1. Mowa przeciwko Niniwie. Księga widzenia Nahuma z Elkosz.  2. Jahwe jest Bogiem zazdrosnym i szukającym pomsty, Jahwe jest zapalczywym mścicielem; Jahwe bierze odwet na swych przeciwnikach, chowa urazę do swych nieprzyjaciół.  3. Jahwe jest cierpliwy, ale potężny, i niczego nie zostawia bezkarnie. Huragan i burza znaczą Jego drogę, a chmury, jak tumany kurzu, unoszą się spod Jego stóp.  4. Gromi morze i wysusza je, i sprawia, że wysychają wszystkie rzeki; Baszan i Karmel więdną, marnieje zieleń Libanu.  5. Drżą przed Nim góry, a pagórki znikają; ziemia zamienia się przed Nim w pustynię, wszyscy jej mieszkańcy pogrążeni są w smutku.  6. Któż się ostoi przed Jego zapalczywością, któż zniesie żar Jego gniewu? Gniew Jego bucha jak ogień, od niego skały się rozpalają.  7. Jahwe jest dobrotliwy, On jest ucieczką w dniu utrapienia; troszczy się o tych, którzy szukają u Niego obrony,  8. gdy szaleje fala. Swym przeciwnikom gotuje zagładę, swych nieprzyjaciół zapędza w ciemności.  9. Jakież to myśli knujecie przeciwko Jahwe? On sprowadzi zagładę! Wrogowie Jego nie powstaną po raz wtóry.  10. Jak podpalone gąszcze krzaków ciernistych, jak suche ściernie, tak będą strawieni do cna.  11. Z ciebie to wyszedł ten, który obmyślił zło przeciwko Jahwe i powziął niegodziwe zamiary.  12. Tak mówi Jahwe: - Chociaż są mocni i tak liczni, będą jednak skoszeni i unicestwieni. Upokorzyłem cię wprawdzie, ale już cię nigdy nie upokorzę.  13. Połamię teraz jego jarzmo, które ciąży na tobie, i porozrywam twoje więzy.  14. O tobie rozkaże Jahwe: - Imię twoje już nigdy nie będzie wspomniane; w świątyni twych bogów pokruszę rzeźby i posągi, a grób twój wystawię na pohańbienie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org