Biblia Poznańska I, 1975

Księga Aggeusza

Autor:
Aggeusz oraz redaktor jego proroctw.
Czas:
29 sierpnia — 18 grudnia 520 r. p. Chr.
Miejsce:
Judea.
Cel:
Wezwanie do odbudowy świątyni.
Temat:
Postawienie spraw Bożych na pierwszym miejscu to warunek powodzenia.

Rozdział 1

1. W drugim roku [panowania] króla Dariusza, dnia pierwszego, miesiąca szóstego, przemówił Jahwe przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Salatiela, zarządcy Judei, oraz do arcykapłana Jozuego, syna Jocedeka:  2. - Tak mówi Jahwe Zastępów: Lud ten powiada: ”Teraz nie nadszedł jeszcze czas na odbudowę Domu Jahwe”.  3. (Przez proroka Aggeusza zostało więc przekazane następujące słowo Jahwe:)  4. A dla was czy nadszedł już czas, by mieszkać w domach pokrytych obiciami, podczas gdy ten Dom leży w gruzach?  5. Otóż tak mówi Jahwe Zastępów: Zważcie, jak wam się wiedzie!  6. Zasialiście wiele, a zebraliście mało; macie wprawdzie co jeść, ale nie starczy tego, by się nasycić; macie co pić, ale za mało, by ugasić pragnienie; macie się czym przyodziać, ale nie na tyle, żeby się ogrzać; a kto pracuje dla zarobku, pracuje dla worka bez dna.  7. [a] Tak mówi Jahwe Zastępów: [(8)] Udajcie się w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie Świątynię, abym w niej miał upodobanie i był w niej czczony - mówi Jahwe. [b] Zważcie, jak wam się wiedzie!  8. (Udajcie się w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie Świątynię, abym w niej miał upodobanie i był w niej czczony - mówi Jahwe.)  9. Liczyliście na obfitość, a było tego mało; przynieśliście to do domu, a Ja to rozproszyłem. Dlaczegóż to? - mówi Jahwe Zastępów. Dlatego, że Dom mój leży w gruzach, podczas gdy każdy z was zabiega pilnie o swój własny dom.  10. Przeto poskąpiło wam niebo deszczu, a ziemia nie wydała plonu.  11. Sprowadziłem suszę na pola i na góry, na zboże, na winne szczepy i na oliwki, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i na zwierzęta, i na wszystkie dzieła rąk.  12. Zorobabel, syn Salatiela, i arcykapłan Jozue, syn Jocedeka, oraz cała ocalała część narodu usłuchali tedy głosu Jahwe, Boga swego, i słów proroka Aggeusza, ponieważ to Jahwe go posłał, ich Bóg; i lud począł się lękać Jahwe.  13. Aggeusz zaś, wysłaniec Jahwe, rzekł do ludu z polecenia Jahwe: ”Ja jestem z wami - tak mówi Jahwe”.  14. Pobudził więc Jahwe ducha Zorobabela, syna Salatiela, zarządcy Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jocedeka, i ducha całej pozostałej części narodu, tak że przyszli i rozpoczęli prace przy Domu Jahwe, Boga swego,  15. dnia dwudziestego czwartego, miesiąca szóstego. W drugim roku [panowania] króla Dariusza, 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org