Biblia Poznańska I, 1975

Księga Zachariasza

Autor:
Zachariasz.
Czas:
520-518 r. p. Chr.; rozdziały 9-14 – w okresie późniejszym.
Miejsce:
Judea.
Cel:
Podniesienie na duchu narodu odbudowującego swój kraj po okresie niewoli.
Temat:
Pojednanie z Bogiem podstawą powodzenia.

Rozdział 1

1. W ósmym miesiącu drugiego roku [panowania] Dariusza odezwał się Jahwe do proroka Zachariasza, syna Berechiasza, syna Iddy:  2. - Jahwe był wielce zagniewany na ojców waszych.  3. Przemów więc do nich: Tak mówi Jahwe Zastępów: Powróćcie do mnie (słowo Jahwe Zastępów), a wtedy i Ja powrócę znowu do was, mówi Jahwe Zastępów.  4. Nie bądźcie podobni do ojców waszych, których przestrzegali dawni Prorocy: Tak mówi Jahwe Zastępów: Porzućcie wasze postępowanie nieprawe i uczynki wasze niecne! Oni jednak nie usłuchali i nie zważali na mnie, mówi Jahwe.  5. Gdzież są teraz wasi ojcowie? A Prorocy - czy żyją może wiecznie?  6. Czyż jednak słowa moje i wyroki, które przekazałem sługom moim, Prorokom, nie ziściły się na ojcach waszych? Weszli więc w siebie i wyznali: - Jahwe Zastępów postanowił obejść się z nami według postępków naszych i czynów naszych, i tak też z nami postąpił.  7. Dwudziestego czwartego dnia, jedenastego miesiąca, to jest miesiąca Szebat, w drugim roku [panowania] Dariusza, (przemówił Jahwe do proroka Zachariasza, syna Berechiasza, syna Iddy):  8. - Miałem w nocy widzenie: Oto jeździec na gniadym wierzchowcu stał pośród mirtów, w cienistym parowie, a za nim gniade, cisawe i białe konie.  9. Zapytałem tedy: ”Panie, kim są oni?” Anioł zaś, który do mnie mówił, odpowiedział mi: ”Ja ci wskażę, kim oni są”.  10. Wtedy odezwał się mąż, który stał pośród mirtów, i rzekł: ”To są ci, których Jahwe wysłał, by objechali ziemię”.  11. Oni zaś zwrócili się do anioła Jahwe, który stał pośród mirtów, i rzekli: ”Objechaliśmy ziemię: cała ziemia jest cicha i spokojna”.  12. Na to anioł Jahwe rzekł: ”Jahwe Zastępów! Dopókiż nie okażesz litości Jerozolimie i miastom judzkim, którym już od siedemdziesięciu lat okazujesz swój gniew?”  13. Odpowiadając aniołowi, który do mnie mówił, rzekł Jahwe słowa pełne dobroci i otuchy.  14. Wtedy anioł, który ze mną rozmawiał, rzekł do mnie: ”Oznajmij, co następuje: Tak mówi Jahwe Zastępów: Miłuję żarliwą miłością Jerozolimę i Syjon.  15. Natomiast jestem głęboko oburzony na rozzuchwalone narody, które gdy tylko okazałem trochę swego gniewu, dopełniały miary nieszczęścia.  16. Dlatego Jahwe mówi tak: Zwracam się znowu ku Jerozolimie pełen miłosierdzia; Dom mój będzie na nowo odbudowany, mówi Jahwe Zastępów, a sznur mierniczy będzie ponownie rozciągnięty nad Jerozolimą.  17. Oznajmij i to: Tak mówi Jahwe Zastępów: Miasta moje będą jeszcze opływały w dostatek; Jahwe przyniesie znowu pociechę Syjonowi, a Jerozolima stanie się na nowo Jego miastem wybranym”. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org