Biblia Poznańska I, 1975

Księga Malachiasza

Autor:
Malachiasz.
Czas:
Ok. 450 r. p. Chr.
Miejsce:
Judea.
Cel:
Obnażenie uchybień moralnych narodu i wezwanie do korekty.
Temat:
Życie w umiłowaniu Boga podstawą wszelkiego powodzenia.

Rozdział 1

1. Przepowiednia. Słowo Jahwe do Izraela za pośrednictwem Malachiasza.  2. Umiłowałem was - mówi Jahwe - a wy powiadacie: ”W czym przejawiła się Twoja miłość?” Czyż Ezaw nie był bratem Jakuba? - wyrok Jahwe - a przecież umiłowałem Jakuba,  3. Ezawa zaś znienawidziłem. Wzgórza jego zamieniłem w pustynię, dziedzictwo jego w jałowe stepy.  4. Jeżeli Edom powie: ”Jesteśmy wprawdzie zniszczeni, ale odbudujemy znowu ruiny”, to Jahwe Zastępów mówi: Niech budują - Ja będę burzył. I przylgnie do nich nazwa ”kraj bezbożności”, a także: ”naród, na którym ciąży gniew Jahwe na wieki”.  5. Na własne oczy to zobaczycie, a wtedy powiecie: ”Wielkość Jahwe sięga poza granice Izraela”.  6. Syn szanuje ojca, a sługa lęka się pana. Więc, jeśli jestem Ojcem, gdzież należna mi cześć? I jeśli jestem Panem, gdzież bojaźń przede mną? Tak mówi Jahwe Zastępów do was, kapłani, którzy znieważacie Imię moje. Pytacie: ”Czym znieważamy Twoje Imię?” -  7. tym, że na ołtarzu moim składacie potrawy nieczyste. Pytacie: ”Czymże go skalaliśmy?” - tym, że powiadacie: ”Stół Jahwe nie jest znów tak ważny”.  8. Gdy składacie w ofierze zwierzęta ślepe, czy nie ma w tym nic złego? A gdy składacie ofiarę z chromych i chorych, nie ma w tym nic złego? Złóż taki dar swemu namiestnikowi! Czy będzie zeń zadowolony albo czy okaże ci życzliwość? - tak mówi Jahwe Zastępów.  9. Starajcie się więc teraz ubłagać Boga, aby nam był łaskawy! Jeśli się to dzieje za waszą sprawą, czy ktokolwiek z was zdoła sobie zjednać Jego życzliwość? - tak mówi Jahwe Zastępów.  10. Niech raczej któryś z was zamknie bramy, byście nie rozpalali daremnie ognia na mym ołtarzu! Nie mam w was upodobania - mówi Jahwe Zastępów - nie chcę już żadnej ofiary z rąk waszych.  11. Bo od wschodu słońca do zachodu wielkie jest Imię moje między narodami i na każdym miejscu składać będą Imieniu memu dar kadzielny i ofiarę czystą; wielkie jest bowiem Imię moje między narodami - mówi Jahwe Zastępów.  12. Wy natomiast bezcześcicie je, gdy powiadacie: ”Stół Jahwe został skalany, nędzne pokarmy [składają] na nim”.  13. Mówicie także: ”Ach, jakże ciężki to obowiązek!” Dlatego lekceważycie go sobie - mówi Jahwe Zastępów - i dostarczacie rzeczy kradzione, a także zwierzęta chrome i chore, by złożyć je w ofierze. Miałżebym je przyjąć z waszych rąk? - mówi Jahwe.  14. Przeklęty niech będzie oszust, który mając w swej trzodzie samca przyrzeczonego ślubem, zamiast niego ofiaruje Panu zwierzę ułomne. Bom Ja jest Królem wielkim - mówi Jahwe Zastępów - a Imię moje wzbudza bo jaźń wśród narodów. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org