Biblia Poznańska I, 1975

Ewangelia Mateusza

Rozdział 3

1. W tym czasie pojawia się Jan Chrzciciel, nauczając na Pustyni Judzkiej: -  2. Nawróćcie się, bo blisko jest królestwo niebieskie.  3. O nim to właśnie mówił prorok Izajasz: ʼGłos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie Mu ścieżkiʼ.  4. A Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i skórzany pas na biodrach. Pokarmem jego była szarańcza i miód leśny.  5. Wtedy schodziła się do niego Jerozolima i cała Judea, i cała okolica nadjordańska.  6. A ci, którzy wyznawali swoje grzechy, byli przez niego chrzczeni w Jordanie, rzece.  7. Zobaczywszy wielu faryzeuszów i saduceuszów, którzy przychodzili do niego po chrzest, powiedział: - Żmije! Któż was zapewnił, że unikniecie zbliżającego się gniewu?  8. Przynoście więc owoc godny nawrócenia,  9. a nie wmawiajcie sobie: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam: Z tych kamieni Bóg może wywieść synów Abrahamowi.  10. Siekiera już jest przyłożona do korzenia drzew. A każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.  11. Ja was chrzczę wodą, abyście się nawrócili, a Ten, który przyjdzie po mnie, jest mocniejszy ode mnie. Ja zaś nie jestem wart nosić za Nim Jego sandałów. On będzie was chrzcił ogniem Ducha Świętego.  12. W Jego ręku sito do czyszczenia zboża! I oczyści swoje zboże. Ziarno zgromadzi w śpichlerzu, a plewy spali w nie gasnącym ogniu.  13. Wtedy Jezus przychodzi z Galilei nad Jordan do Jana, aby przyjąć chrzest od niego.  14. Ale Jan wzbraniał się, mówiąc: - To ja powinienem przyjąć chrzest od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?  15. Jezus mu odpowiedział: - Zgódź się teraz, bo trzeba, abyśmy przez to wypełnili wszelką sprawiedliwość. Wtedy się zgodził.  16. Jezus wyszedł z wody natychmiast po chrzcie. I rozwarły się nad Nim niebiosa, i zobaczył Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego doń.  17. A głos z nieba mówił: - To jest mój Syn ukochany, upodobałem Go sobie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org