Biblia Poznańska I, 1975

Ewangelia Mateusza

Rozdział 7

1. Nie osądzajcie, abyście nie zostali osądzeni.  2. Bo jaki wyrok wydajecie, taki i na was wydadzą, i jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą.  3. Dlaczego widzisz pyłek w oku brata, a w swoim oku belki nie dostrzegasz?  4. Lub jakżeż powiesz bratu: Pozwól, że ci wyjmę z oka pyłek, a oto belka w twoim oku!  5. Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a potem będziesz lepiej widział, jak wyjąć pyłek z oka brata.  6. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł przed wieprze, aby ich nie stratowały racicami, a potem was samych nie rozszarpały.  7. Proście, a dadzą wam. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam.  8. Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, i otwierają temu, kto kołacze.  9. Albo czy jest wśród was człowiek, który dałby swemu synowi kamień, gdy on prosi o chleb?  10. Albo węża, gdy on prosi o rybę?  11. Jeżeli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre rzeczy swoim dzieciom, to tym bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą.  12. Wszystko więc, co byście chcieli, aby ludzie dla was czynili, i wy dla nich czyńcie. Bo to jest (istota) Prawa i Proroków.  13. Wchodźcie przez wąską bramę, bo szeroka brama i szeroka droga prowadzą na zatracenie i wielu tędy idzie.  14. A jakże ciasna jest brama i jak wąska droga, która prowadzi do życia! I niewielu ją okrywa!  15. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczych skórach, a w środku są drapieżnymi wilkami.  16. Rozpoznacie ich po owocach: Czyż zbiera się winogrona z ostu, a figi z ciernia?  17. Tak (to jest): Wszelkie drzewo dobre rodzi dobre owoce, a złe drzewo rodzi złe owoce.  18. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.  19. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.  20. Rozpoznacie ich więc po owocach.  21. Nie każdy, kto mówi do Mnie: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, ale ten, kto spełnia wolę mego Ojca, który jest w niebie.  22. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż w Twoim imieniu nie prorokowaliśmy? I w Twoim imieniu nie wyrzucaliśmy czartów? I w Twoim imieniu nie dokonywaliśmy wielu cudów?  23. Wtedy im powiem: Ja was nigdy nie znałem. Odejdźcie ode Mnie, zło czyniący!  24. Każdy więc, kto słucha tych moich słów i wprowadza je w czyn, podobny będzie do człowieka rozsądnego, który zbudował swój dom na skale.  25. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i zerwały się wichry, i uderzyły na ten dom - a nie zawalił się, bo był osadzony na skale.  26. Każdy zaś, kto słucha tych moich słów, a nie wprowadza ich w czyn, podobny będzie do głupca, który zbudował swój dom na piasku.  27. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i zerwały się wichry, i uderzyły na ten dom - i zawalił się. I rozpadł się zupełnie.  28. Kiedy Jezus skończył tę mowę, tłumy podziwiały Jego naukę.  29. Nauczał ich bowiem jak mający władzę, a nie jak nauczyciele Prawa. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org