Biblia Poznańska I, 1975

II List do Koryntian

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 48-50 lat).
Czas:
Między 55 a 57 r. po Chr.
Miejsce:
Macedonia.
Cel:
Odnowienie zaufania między apostołem a wspólnotą kościoła w Koryncie.
Temat:
Moc poprzez upokorzenie i słabość.

Rozdział 1

1. Paweł, z woli Bożej apostoł Jezusa Chrystusa, i brat Tymoteusz do zgromadzenia ludu Bożego w Koryncie oraz do wszystkich świętych w całej Achai.  2. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.  3. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy.  4. Ten, który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym, abyśmy wzmocnieni pociechą doznaną od Boga, mogli pocieszać tych, którzy znaleźli się w jakimkolwiek utrapieniu.  5. Podobnie jak przeogromny jest nasz udział w męce Chrystusa, tak samo przeogromna jest nasza pociecha dzięki Chrystusowi.  6. I utrapienia znosimy za waszą pociechę i zbawienie, i pociech doznajemy za waszą pociechę. A sprawia ona, że w cierpliwości znosicie męki, których i my doznajemy.  7. A nasza nadzieja co do was jest utwierdzona. I wiemy, że jak udziałem waszym jest męka, tak samo będzie pociecha.  8. Otóż nie chciałbym, bracia, abyście nie wiedzieli o naszym utrapieniu, jakiego doznaliśmy w Azji. Byliśmy przygnębieni ponad wszelką miarę i ponad siły, tak że zwątpiliśmy już w ocalenie życia.  9. Wprost przeciwnie, osobiście byliśmy przekonani nawet o wyroku śmierci. Nie należy bowiem polegać na sobie samym, lecz na Bogu, który wskrzesza umarłych.  10. On wybawił nas z tak wielkich niebezpieczeństw śmierci i znowu wybawi. Mocno ufamy Jemu, że jeszcze wybawi,  11. przy współudziale waszej usilnej modlitwy za nas. W ten sposób z wielu ust popłynie dziękczynienie za nas, za dar udzielony nam dzięki modlitwom wielu.  12. Naszą chlubą jest świadectwo naszego sumienia o tym, że kierowaliśmy się w świecie, a tym bardziej wobec was, prostotą i szczerością otrzymaną od Boga. Nie kierowaliśmy się mądrością naturalną, lecz łaską Bożą.  13. Nie piszemy wam o niczym innym, jak tylko o tym, co czytacie i co rozumiecie, a mam nadzieję, że do końca życia będziecie to rozumieć.  14. Zresztą częściowo już nas zrozumieliście, a mianowicie to, że w dniu przyjścia Pana Jezusa będziemy się chlubić wami, a wy nami,  15. Z tą ufnością postanowiłem już wcześniej do was przybyć, abyście po raz drugi dostąpili łaski.  16. Od was zamierzałem wyruszyć do Macedonii i z Macedonii znowu przybyć do was, abyście wyprawili mnie do Judei.  17. Czy mając taki zamiar postąpiłem lekkomyślnie? Albo czy powziąwszy takie postanowienie kierowałem się czysto ludzkimi względami? Czy u mnie ʼtak, takʼ znaczy równocześnie ʼnie, nieʼ?  18. Przysięgam na wierność Boga, że słowo, które do was kieruję, nie zawiera jednocześnie ʼtakʼ i ʼnieʼ.  19. Syn Boży, Jezus Chrystus, którego głosiliśmy wam - to znaczy ja, Sylwan i Tymoteusz - nie był równocześnie ʼtakʼ i ʼnieʼ. W Nim było tylko ʼtakʼ,  20. ponieważ ile tylko było obietnic Bożych, wszystkie w Nim się wypełniły. Dlatego przez Niego wypowiadamy ʼAmenʼ na chwałę Bogu.  21. Bóg zaś jest tym, który nas i was utwierdził w Chrystusie, namaścił nas  22. oraz opieczętował i dał naszym sercom Ducha jako zadatek.  23. Wzywam Boga na świadka i zaklinam się przed Nim na moje życie, że tylko dlatego nie przybyłem jeszcze do Koryntu, aby was oszczędzić.  24. Nie jesteśmy panami waszej wiary, lecz współtwórcami waszej radości, bo przy wierze mocno stoicie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org