Biblia Poznańska I, 1975

II List do Tesaloniczan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 43 lata).
Czas:
Ok. 51 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt.
Cel:
Wyjaśnienie niejasności związanych z powtórnym przyjściem Jezusa.
Temat:
Powtórne przyjście Pana Jezusa i codzienne życie wierzących.

Rozdział 1

1. Paweł, Sylwan i Tymoteusz przesyłają pozdrowienia Kościołowi Tesaloniczan w Bogu, Ojcu naszym, i Panu Jezusie Chrystusie.  2. Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.  3. Słuszną jest rzeczą, bracia, abyśmy nieustannie składali Bogu dzięki za was, gdyż wiara wasza bardzo wzrasta i pogłębia się miłość wzajemna,  4. tak że chlubimy się w Kościołach Bożych waszą wytrwałą wiarą i cierpliwością, z jaką znosicie wszystkie przeciwności i uciski  5. z myślą o sprawiedliwym sądzie Bożym, który uzna was za godnych królestwa Bożego, dla którego cierpicie.  6. Będzie to sprawiedliwe, że Bóg odpłaci uciskiem tym, którzy was uciskają,  7. a wam, uciśnionym, da odpoczynek razem z nami w dniu objawienia, gdy Pan Jezus zstąpi z nieba w płomieniach ognia, z aniołami, zwiastunami swej mocy.  8. Wymierzy On zapłatę tym, którzy nie chcą uznać Boga i nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa.  9. Poniosą oni karę wiecznego odrzucenia od oblicza Pana i od Jego potężnego majestatu  10. w dniu, w którym przyjdzie, aby być uwielbiony w swoich świętych i podziwiany przez wszystkich wierzących w Niego.  11. A wy uwierzyliście naszemu świadectwu i dlatego nieustannie modlimy się za was. Niech Bóg nasz uczyni was godnymi powołania i swoją mocą spełni wszystkie wasze dobre pragnienia - dzieło wiary waszej.  12. Aby było w was uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org