Biblia Poznańska I, 1975

I List do Tymoteusza

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 56 lub 58 lat).
Czas:
Ok. 64 lub 66 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym lub Filippi.
Cel:
Wsparcie trzydziestoletniego duszpasterza radami na temat kierowania lokalną wspólnotą kościoła.
Temat:
Jezus Chrystus podstawą nauczania, a wiara czynna w miłości – jego celem.

Rozdział 1

1. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej,  2. do Tymoteusza, swego rodzonego dziecka w wierze: łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa. Pana naszego.  3. Wybierając się do Macedonii, poleciłem ci pozostać w Efezie. Miałeś napomnieć niektórych, aby nie nauczali inaczej niż my,  4. by nie zajmowali się baśniami i rodowodami bez końca, które prowadzą raczej do sporów, a nie służą zbawczemu działaniu Bożemu, polegającemu na wierze.  5. Celem tego napominania jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej.  6. Niektórzy, nie troszcząc się o to, zagubili się w pustej gadaninie.  7. Chcieliby uchodzić za nauczycieli Prawa, a nie rozumieją dobrze tego, co mówią, ani tego, przy czym się upierają.  8. Wiemy przecież, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś stosuje zgodnie z duchem Prawa.  9. Wiadomo, że Prawo nie występuje przeciwko człowiekowi sprawiedliwemu, ale przeciw łamiącemu Prawo i niesfornym, bezbożnym i grzesznikom, świętokradcom i bluźniercom, ojcobójcom i matkobójcom, przeciw mordercom,  10. rozpustnym zboczeńcom, handlującym ludźmi, kłamcom, krzywoprzysięzcom i w ogóle przeciw temu wszystkiemu, co sprzeciwia się zdrowej nauce.  11. Zawiera ją dobra nowina, głosząca chwałę błogosławionego Boga. Mnie ją powierzono.  12. Dzięki składam Temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, za to, że obdarzył mnie zaufaniem wyznaczając do posługiwania.  13. Chociaż przedtem byłem bluźniercą i okrutnym prześladowcą, to jednak dostąpiłem miłosierdzia, bo działałem w nieświadomości, nie mając wiary.  14. Taki był bezmiar łaski Pana naszego, a z nią zaufania i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie.  15. Godna to wiary nauka i warta, aby ją wszyscy przyjęli: Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, a pierwszym z nich jestem ja.  16. Dostąpiłem jednak miłosierdzia po to, żeby na mnie pierwszym Chrystus Jezus mógł pokazać całą swą wspaniałomyślność, abym był przykładem dla tych, którzy mają w Niego uwierzyć i osiągnąć życie wieczne.  17. Królowi Wieków, nieśmiertelnemu i niewidzialnemu, jedynemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.  18. Oto napomnienie, jakie przekazuję ci, Tymoteuszu, dziecko moje, zgodnie z głoszonymi o tobie proroctwami. Wsparty nimi stawaj dzielnie w boju.  19. Zachowaj wiarę i czyste sumienie, bo niektórzy, nie dbając o nie, utracili też wiarę.  20. Są między nimi Hymenajos i Aleksander: oddałem ich szatanowi, niech oduczą się bluźnić. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org