Biblia Poznańska I, 1975

List do Tytusa

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 56 lub 58 lat).
Czas:
Ok. 64 lub 66 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt (?).
Cel:
Przekazanie podstawowych zasad organizowania i prowadzenia lokalnych wspólnot kościelnych.
Temat:
Zbawienie i duchowa odnowa podstawą organizacji wspólnoty, życia osobistego i społecznego.

Rozdział 1

1. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa, posłany, aby doprowadzić wybrańców Bożych do wiary i do poznania prawdziwej pobożności,  2. która spodziewa się życia wiecznego, jakie prawdomówny Bóg obiecał przed wiekami.  3. On to we właściwym czasie objawił swoje słowo, którego głoszenie zostało mi powierzone z rozkazu naszego Zbawiciela, Boga -  4. do Tytusa, swojego rodzonego dziecka we wspólnej wierze: łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.  5. Zostawiłem cię na Krecie w tym celu, żebyś uporządkował resztę spraw i ustanowił w miastach prezbiterów, tak jak ci poleciłem.  6. Ma to być człowiek bez zarzutu, mąż jednej żony, którego dzieci są wierzące, którym nie można zarzucić rozwiązłości czy nieposłuszeństwa.  7. Bo biskup - włodarz Boży - ma być bez zarzutu, nie samowolny, nie skory do gniewu, nie pijak, nie awanturnik, nie chciwy brudnego zysku,  8. ale gościnny, miłujący dobro, skromny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy,  9. trzymający się wiernie przekazywanej nauki, aby mógł zachęcać przez zdrowe pouczenia i przekonywać przeciwników.  10. Wielu bowiem nie chce słuchać, mówi rzeczy próżne, wielu jest zwodzicieli, zwłaszcza spośród obrzezanych.  11. Trzeba im zamknąć usta, gdyż dla brudnego zysku doprowadzają do zguby całe domy, nauczając rzeczy niewłaściwych.  12. Powiedział któryś z nich, własny ich wieszcz: ʼKreteńczycy - to wieczni kłamcy, złe bestie, brzuchy leniweʼ.  13. Świadectwo to jest prawdziwe. Z tego powodu karć ich ostro, żeby pozostali zdrowi w wierze,  14. a nie zważali na żydowskie baśnie i na to, co nakazują ludzie, którzy odwrócili się od prawdy.  15. Bo wszystko jest czyste dla czystych, ale dla skalanych i niewiernych nie ma nic czystego, skalany jest tak ich umysł jak i sumienie.  16. Mówią, że znają Boga, a czynami temu przeczą - są wstrętni, oporni, do żadnego czynu dobrego nie są zdolni. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org