Biblia Poznańska I, 1975

List do Hebrajczyków

Autor:
Misjonarz i duszpasterz nieznany z imienia.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Nieznane. (Być może napisany w Italii do Żydów w Ziemi Izraela lub w Ziemi Izraela do Żydów w Italii).
Cel:
Przekonanie wierzących o wyjątkowości Jezusa Chrystusa i odwiedzenie ich od myśli o powrocie do Starego Przymierza.
Temat:
Jezus Chrystus ostatecznym objawieniem Boga.

Rozdział 1

1. Bóg, który niegdyś przemawiał do ojców wielokrotnie i w różny sposób przez proroków,  2. w tych czasach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił spadkobiercą wszystkich dóbr, przez Niego też uczynił wszystko, co jest stworzone.  3. On, jako odbicie ukazujące Jego chwałę i jako obraz Jego istoty, podtrzymuje wszystko swoim potężnym słowem. On dokonał oczyszczenia z grzechów i zasiadł w niebie po prawicy (Bożego) Majestatu.  4. Stał się tym wyższy od aniołów, że odziedziczył imię wybitniejsze niż oni.  5. Któremu to z aniołów kiedykolwiek rzekł (Bóg): ʼSynem moim jesteś, jam cię dziś zrodziłʼ? I znowu: ʼJa będę dla niego ojcem, a on będzie dla mnie synemʼ?  6. Kiedy zaś powtórnie wprowadza pierworodnego na świat, powiada: ʼNiech padną przed Nim na twarz wszyscy aniołowie Bożyʼ.  7. O aniołach wprawdzie powiada: ʼOn czyni aniołów swymi wichrami, a sługi swoje płomieniami ognistymiʼ.  8. O synu jednak: ʼTron Twój, o Boże, na wieki wieków, a berłem sprawiedliwym jest berło Twego panowania.  9. Umiłowałeś sprawiedliwość a znienawidziłeś bezprawie, dlatego namaścił Ciebie, Boże, Twój Bóg olejem wesela, a nie żadnego z Twych towarzyszyʼ.  10. Ponadto: ʼTy, Panie, na początku umocniłeś ziemię i dziełem Twoich rąk są niebiosa,  11. one przeminą, ale Ty przetrwasz, wszystkie zestarzeją się jak szata,  12. jak zwierzchnie okrycie je zwiniesz jak płaszcz - zostaną zmienione. Ty sam natomiast trwasz i Twoje lata nie ustanąʼ.  13. O kim z aniołów kiedykolwiek powiedział: ʼSiądź po mej prawicy, aż położę twych nieprzyjaciół jak podnóżek pod twoje stopyʼ?  14. Czyż oni wszyscy nie są duchami służebnymi, przeznaczonymi do posługi tym, którzy mają uczestniczyć w zbawieniu? 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org