Biblia Poznańska I, 1975

II List Piotra

Autor:
Apostoł Piotr.
Czas:
Ok. 67 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym.
Cel:
Wskazanie na ogromne możliwości dostępne dla tych, którzy związali swoje życie z Panem Jezusem, oraz ostrzeżenie przed fałszywą nauką.
Temat:
Jezus Chrystus jedyną skarbnicą obietnic i możliwości.

Rozdział 1

1. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, tym, którzy dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali tę samą, co my, cenną wiarę.  2. Łaska i pokój niech się w was pomnaża przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego!  3. Jego Boska moc darowała nam wszystko, co do życia i pobożności należy, przez poznanie Tego, który powołał nas mocą własnej swej chwały i godności.  4. Dzięki nim dane nam zostały cenne i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Bożej natury, uchroniwszy się od zepsucia, jakie w świecie szerzy pożądliwość.  5. Dlatego właśnie, dokładając wszelkich starań, łącznie z wiarą dzielność, z dzielnością poznanie,  6. z poznaniem zaś umiarkowanie, a z umiarkowaniem wytrwałość, z wytrwałością - pobożność,  7. z pobożnością - przyjaźń braterską, a z braterską przyjaźnią - miłość!  8. Gdy je bowiem w pełni osiągniecie, wasze dążenie do poznania Pana naszego Jezusa Chrystusa nie będzie próżne ani bezowocne.  9. Bo ten, komu ich brak, jest ślepy, krótkowzroczny; zapomni o oczyszczeniu się z dawnych swych grzechów.  10. Dlatego, bracia, tym więcej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie! To bowiem czyniąc, nigdy nie upadniecie.  11. W ten sposób zapewni wam to w pełni wejście do wiecznego królestwa Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.  12. Toteż wciąż przypominać wam będę o tym, choć wiecie i jesteście utwierdzeni w prawdzie.  13. Uważam jednak za słuszne - jak długo mieszkam w tym namiocie - raz po raz pobudzać was zachętą,  14. świadom, że zwinięcie mojego namiotu jest już bliskie według tego, co i Pan nasz, Jezus Chrystus, mi objawił.  15. Będę się więc starał, abyście także po moim odejściu przy każdej sposobności mogli to sobie przypominać.  16. Nie posłużyliśmy się zmyślonymi opowiadaniami, gdy zapoznawaliśmy was z mocą i z przyjściem Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale byliśmy naocznymi świadkami Jego wielkości.  17. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy ze wspaniałego Majestatu (Boga) doszedł do Niego taki głos: ʼTo jest mój Syn ukochany, upodobałem Go sobie!ʼ  18. Słyszeliśmy ten głos, dochodzący z nieba, gdy byliśmy z Nim na górze świętej!  19. Mamy także całkiem pewną wypowiedź proroków, i dobrze uczynicie, idąc za nią jak za pochodnią świecącą w ciemnym miejscu, aż zabłyśnie dzień i jutrzenka wzejdzie w waszych sercach!  20. Przede wszystkim pamiętajcie, że nie można dowolnie wyjaśniać żadnej wypowiedzi proroka w Piśmie.  21. Bo nie z woli człowieka głoszone były niegdyś proroctwa, lecz natchnieni Duchem Świętym przemawiali święci ludzie Boży. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org