Biblia Poznańska I, 1975

III List Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Prośba o przyjęcie misjonarzy i o wyprawienie ich w dalszą drogę.
Temat:
Współpraca na rzecz prawdy.

Rozdział 1

1. (Ja) prezbiter - do kochanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.  2. Umiłowany, przede wszystkim proszę Boga, żeby ci się dobrze powodziło i żebyś był zdrowy, podobnie jak zdrowa jest twoja dusza.  3. Ucieszyłem się bardzo z przybycia braci i ze świadectwa, jakie dali o twojej prawdzie - to jest o tym, jak ty postępujesz zgodnie z prawdą.  4. Nie znam większej radości niż ta, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą.  5. Umiłowany, postępujesz zgodnie z wiarą, jeśli pomagasz braciom, a szczególnie przybyszom.  6. To oni właśnie świadczyli wobec Kościoła o twej miłości; dobrze również czynisz zaopatrując ich na drogę, jak tego pragnie Bóg.  7. Wyruszyli oni bowiem dla imienia (Jezusa), nic nie przyjmując od pogan.  8. My więc winniśmy takich wspierać: w ten sposób będziemy z nimi współpracować dla prawdy.  9. Napisałem kilka słów do Kościoła, lecz Diotrefes, który lubi zajmować wśród nich pierwsze miejsce, nie uznaje nas.  10. Dlatego gdy przybędę, przypomnę jego oszczerstwa, z którymi przeciwko nam wystąpił; nie poprzestając na tym nawet braci nie przyjmuje, a tym, którzy chcą ich przyjąć, przeszkadza i usuwa ich z Kościoła.  11. Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Kto czyni dobro, z Boga jest; kto zaś czyni zło; ten nie widział Boga.  12. Demetriuszowi dane zostało świadectwo przez wszystkich, a nawet przez samą prawdę; my również świadczymy, a ty wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe.  13. Wiele miałbym ci jeszcze do powiedzenia, lecz nie chcę czynić tego pisemnie.  14. Spodziewam się wkrótce cię zobaczyć i osobiście z tobą porozmawiać.  15. Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów przyjaciół, każdego z osobna. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org